เทคนิคการปลูก

12 ขั้นตอนการปลูกกัญชา ตั้งแต่เมล็ด – เก็บเกี่ยว

Cover How to Grow 12 Cover 1 2

             การปลูกกัญชา มีรายละเอียดที่มากผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความเข้าใจและ ใส่ใจในการปลูกเพื่อการเจริญเติบโตของกัญชาให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยจะการเจริญเติบโตของกัญชาจะมีปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตที่มีความซับซ้อน แต่พี่หมีได้ทำการคัดกรองข้อมูลที่สำคัญในการปลูกเพื่อให้ผู้ปลูกสามารถเข้าใจกระบวนการเจริญเติบโต และเทคนิคต่างๆครับ โดยหลักๆแล้วจะมีหัวข้อที่นักปลูกทุกคนจำเป็นต้องรู้ดังนี้ครับ

 • ตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ที่เราจะปลูกระหว่าง AUTO หรือ PHOTO
 • วิธีการเลือกไฟปลูกที่ดีและมีคุณภาพ
 • วัสดุปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ
 • คุณภาพของน้ำที่ดีควรเป็นอย่างไร
 • ค่า pH กรด-เบส ส่งผลต่อการดูดซึมอาหารของพืช
 • ทำความเข้าใจเรื่องค่าการนำไฟฟ้า (EC) + ค่าที่เหมาะกับการปลูกกัญชา
 • เทคนิคการใช้ตาข่าย เพิ่มผลผลิตให้ต้นกัญชา 200%+
 • วิธีการผลัดใบ (Defoliation)
 • เปรียบเทียบปุ๋ย Emerald Harvest ฉบับเข้าใจง่าย

Step 1 เทคนิคการเพาะเมล็ด

info step 01

Step 1 เทคนิคการเพาะเมล็ด

Step 1 เทคนิค

 • ใช้น้ำสะอาดที่มีค่า PH 5.5-6.5 วางเมล็ดลงในทิชชู่ชุมน้ำแบบหมาด (ห้ามเปียก) แล้วปิดด้วยทิชชูบางๆอีก 1-2 ชั้น
 • วางเมล็ดลงในทิชชู่ชุมน้ำแบบหมาด (ห้ามเปียก) แล้วปิดด้วยทิชชูบางๆอีก 1-2 ชั้น
 • ภายใน 2-5 วัน เมล็ดควรจะงอกออกมาให้เห็นจากนั้น จึงเริ่มให้แสงได้
 • ให้แสง 24 ชั่วโมง (80-200 umol) หลังลงดิน
 • เริ่มรดน้ำแบบพรมน้ำบาๆ ดินหรือวัสดุปลูกไม่ควรแฉะ เนื่องจากรากยังเล็กไม่แข็งแรง

Step 2 ระยะทำใบช่วงต้น - สัปดาห์ที่ 1

info step 02

Step 2 ระยะทำใบช่วงต้น - สัปดาห์ที่ 1

Step 2 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (400-600 umol) เป็นเวลา 18 ชั่วโมง และปิดไฟ 6 ชั่วโมง หรือสามารถให้แสงตลอด 24 ชั่วโมงก็ได้
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 27°C-30°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 25°C-27°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 74%-80% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 55%-60%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 55%-76% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 35%-45%
 • เริ่มรดน้ำแบบพรมน้ำเบาๆ ดินหรือวัสดุปลูกไม่ควรแฉะ เนื่องจากรากยังเล็กไม่แข็งแรง (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็ม แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • ควบคุมค่า CO2 ในตอนเปิดไฟให้อยู่ที่ 600 ppm

วิธีการเลี้ยง

 • หลังจากการย้ายต้นพืชจากการเป็นต้นอ่อน ลงสู่กระถางขนาด 1-3 แกลอน โดยปกติต้องรอ 3-4 วันก่อนที่จะให้ปุ๋ยครั้งแรก เพื่อให้ความชื้นในดินกลับมาอยู่ที่ 35%-40%
 • ควรจะให้ปุ๋ยหรือน้ำในปริมาณ 20%-25% ของขนาดหรือภาชนะเพื่อให้ความชื้นในดิน เพิ่มขึ้นไปเป็น 50%-60%

Step 3 ระยะทำใบช่วงต้น - สัปดาห์ที่ 2-4

info step 03

Step 3 ระยะทำใบช่วงต้น - สัปดาห์ที่ 2-4

Step 3 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (400-600 umol) เป็นเวลา 18 ชั่วโมง และปิดไฟ 6 ชั่วโมง หรือสามารถให้แสงตลอด 24 ชั่วโมงก็ได้
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 27°C-30°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 25°C-27°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 74%-80% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 72%-74%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 55%-76% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 35%-45% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุ ปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • ควบคุมค่า CO2 ในตอนเปิดไฟให้อยู่ที่ 700-1,000 ppm

วิธีการเลี้ยง

 • ให้ปุ๋ยหรือน้ำเป็นประจำทุกวันโดยการค่อยๆรดจนกว่าจะเห็นน้ำไหลซึมออกมาจากกระถาง เพื่อให้คงความชื้น 50%-60% ขณะเปิดไฟ
 • เริ่มทำการใส่ปุ๋ย 2 ชั่วโมง หลังจากเปิดไฟ และหยุดใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนปิดไฟ
 • เมื่อต้นมีขนาด 8-12 นิ้ว ให้เริ่มตัดยอด 1 ครั้ง เพื่อให้ต้นทำการแตกเป็น 2 ยอด เว้นระยะทุกๆ 1-2 ข้อ โดยทำซ้ำจนกว่าจะพอใจ
info step 04

Step 4 การทำให้ใบต้นผลัดใบ (ด้วยมือเรา)

 • เปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรสำหรับทำดอก (หรือให้น้ำเปล่าก่อน 3-5 วัน เพื่อลดความเค็มของปุ๋ยที่ค้างอยู่ภายในดิน)
 • ให้แสง 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12 (โดยชนิด Photo ให้แสง 18-24 ชั่วโมงเหมือนช่วงทำใบ)
 • ตัดกิ่งหรือเล็มยอดให้มีปริมาณตามความเหมาะสมประมาณ 8-15 ยอด (หากมียอดมาเกินไปดอกจะเล็ก,ถ้ายอดมากเกินไปดอกจะใหญ่น้ำหนักแทบจะไม่ต่างกัน)
 • การทำให้ผลัดใบ หรือตัดใบเลี้ยงที่ใหญ่และแกะกะทิ้งเพื่อให้ต้นไม้โปร่งโล่งขึ้น พร้อมที่จะให้ยอดอ่อนรับแสงได้อย่างเต็มที่

Step 5 ระยะเริ่มต้นการออกดอก - วันที่ 1 - 21

info step 05

Step 5 ระยะเริ่มต้นการออกดอก - วันที่ 1 - 21

Step 5 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (600+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 27°C-30°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 24°C-26°C
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 55%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 30%-25%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 55%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 30%-25% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • ควบคุมค่า CO2 ในตอนเปิดไฟให้อยู่ที่ 1,200-1,400 ppm

วิธีการเลี้ยง

 • ให้ปุ๋ยสูตรทำดอกหรือทำใบสลับการให้น้ำค่อยๆรดจนกว่าน้ำจะเริ่มซึมออกจากกระถาง หลังผ่านไป 5-6 ชั่วโมง ความชื้นในดินควรเหลือ 20%-30% ให้เติมปุ๋ยหรือน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในดินกลับเป็น 50%-60% อีกครั้ง เพื่อให้คงความชื้ขณธเปิดไฟที่ 50%-60%
 • ควรเริ่มทำการใส่ปุ๋ยในช่วง 1-3 ชั่วโมง หลังจากเปิดไฟ และหยุดการใส่ปุ๋ยในช่วง 2 ชั่วโมงก่อนปิดไฟ
 • หากเพิ่มความเข้มข้นของแสง คุณจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของธาตุอาหาร เพิ่มระดับ EC และ CO2

Step 6 ผลัดใบ - วันที่ 20 - 22

info step 06

Step 6 ผลัดใบ - วันที่ 20 - 22

Step 6 เทคนิค

 • เมื่อเข้าสู่ช่วง ผลัดใบ ให้แสงโดยการเปิดไฟ (700+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 27°C-30°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 24°C-26°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 72%-76% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 68%-70%
 • ควบคุมค่า CO2 ในตอนเปิดไฟให้อยู่ที่ 1,200-1,400 ppm

วิธีการเลี้ยง

 • ลดปริมาณการให้น้ำ 30%-50% เป็นเวลา 2-4 วัน หลังจากพืชทำการผลัดใบ พืชจะทำการดดน้ำน้อยลง เนื่องจากมีการระเหยไม่มากจากการตัดใบของพืชออก
 • สิ่งที่ต้องทำ วันที่ 20-22 วัน ควรตัดใบเลี้ยงทั้งหมด ยกเว้นยอดใบเลี้ยงใบใหญ่ 2 – 3 ใบ ของแต่ละกิ่งและใบที่ติดกับช่อดอก

Step 7 ช่วงกลางระหว่างทำดอก - วันที่ 22 - 42

info step 07

Step 7 ช่วงกลางระหว่างทำดอก - วันที่ 22 - 42

Step 7 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (750+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 26°C-27°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23°C-24°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 63%-69% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 52%-60%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 40%-45% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • ควบคุมค่า CO2 ในตอนเปิดไฟให้อยู่ที่ 1,400-1,600 ppm

วิธีการเลี้ยง

 • ทำการรดน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยการค่อยๆรดจนกว่าจะเห็นน้ำไหลซึมออกมาจากกระถาง เพื่อให้คงความชื้นที่ 50%-60% ขณะเปิดไฟ
 • เริ่มใส่ปุ๋ยในช่วง 2 ชั่วโมง หลังจากเปิดไฟ และงดใส่ปุ๋ย 2 ชั่วโมงก่อนจะปิดไฟ

Step 8 ระยะออกดอกช่วงท้าย - วันที่ 43 การผปลัดใบ - เริ่มโตเร็ว

info step 08

Step 8 ระยะออกดอกช่วงท้าย - วันที่ 43 การผปลัดใบ - เริ่มโตเร็ว

Step 8 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (800+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 25°C-26°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 23°C-24°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 52%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-55%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 25%-30% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • หยุดการเสริม CO2

วิธีการเลี้ยง

 • ทำการใส่ปุ๋ยสำหรับทำดอกหรือน้ำ โดยการค่อยๆรดจนกว่าจะเห็นน้ำไหลซึมออกมาจากกระถาง หลังจากให้แสงผ่านไป 4-6 ชั่วโมง ความชื้นในดินควรเหลือ 25%-35%
 • เติมปุ๋ยหรือน้ำเพื่อให้ค่าความชื้นในดินกลับมาที่ 50%-60%
 • เริ่มใส่ปุ๋ยในช่วง 2 ชั่วโมง หลังจากเปิดไฟ และงดใส่ปุ๋ยในช่วงชั่วโมงที่ 6
 • ทำการตัดยอดใบเลี้ยงใบใหญ่ 2-3 ใบอีกครั้งเพื่อให้แสงส่องไปถึงโคนของดอก

Step 9 ช่วงล้างสารตกค้างภายในดิน (Flush) 7-14 วัน

info step 09

Step 9 ช่วงล้างสารตกค้างภายในดิน (Flush) 7-14 วัน

Step 9 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (800+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 23°C-26°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 21°C-22°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-55% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-55%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 25%-30% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • หยุดการเสริม CO2

วิธีการเลี้ยง

 • ทำการใส่ปุ๋ยหรือทำดอกหรือน้ำ โดยการค่อยๆรดจนกว่าจะเห็นน้ำไหลซึมออกมาจากกระถาง หลังจากให้แสงผ่านไป 4-6 ชั่วโมง ความชื้นในดินควรเหลือ 25%-35%
 • เติมปุ๋ยหรือน้ำเพื่อให้ค่าความชื้นในดินกลับมาที่ 50%-60%
 • เริ่มใส่ปุ๋ยในช่วง 2 ชั่วโมง หลังจากเปิดไฟ และงดใส่ปุ๋นในช่วงชั่วโมงที่ 6
 • สำหรับช่วงล้างสารตกค้างควรใช้น้ำ PH (6.5-7.5),น้ำกลั่น หรือระบบ OR

Step 10 ก่อนเก็บเกี่ยว 1-3 วัน / เก็บเกี่ยว

info step 10 1

Step 10 ก่อนเก็บเกี่ยว 1-3 วัน / เก็บเกี่ยว

Step 10 เทคนิค

 • ให้แสงโดยการเปิดไฟ (600+ umol) เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปิดไฟ 12 ชั่วโมง หรือ 12/12
 • อุณหภูมิตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 15°C-18°C และในตอนปิดไฟอุณหภูมิจะอยู่ที่ 15°C-18°C
 • ค่าความชื้นในอากาศตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 45%-50% โดยค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 45%-50%
 • ค่าความชื้นในดินตอนเปิดไฟจะอยู่ที่ 50%-60% โดยค่าความชื้นในดินตอนปิดไฟค่าความชื้นจะอยู่ที่ 25%-30% (หากไม่มีเครื่องมือในการวัดความชื้นของดินสามรถยกกระถางเพื่อวัดค่าความชื้นแบบคราวๆได้ โดยน้ำลงในกระถางที่มีตั้นไม้และวัสดุปลูกให้เต็มจนล้น แล้วลองยกกระถางดูให้ดินมีความชื้นในดิน 100 %มีน้ำหนักมากแค่ไหน)
 • หยุดการเสริม CO2

วิธีการเลี้ยง

 • ห้ามรดน้ำก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1-3 วัน
 • ไม่เก็บเก็บเมื่อความความชื้นต่ำกว่า 30% ไม่ต้องกังวลหากต้นเริ่มเหี่ยว
 • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวคือ ช่วงที่มีแสง(ช่วงเช้า) แค่แสงเพียงพอให้สามารถเก็บเกี่ยวได้
 • ไตรโคม ส่วนใหญ่เป็นสีขาวขุ่น และมีสีเหลืองอำพัน

Step 11 การทำแห้ง

info step 11

Step 11 การทำแห้ง

Step 11 เทคนิค

 • ตัดกิ่งหรือส่วนที่งอ หรือแขวนกลับหัวทั้งต้น ประมาณ 10-14 วัน
 • วิธีการเช็คโดยการหักกิ่ง หากแห้งพอดีแล้ว เมือหักแล้วจะเสียงดัง แคร๊ก! แสดงว่าสามารถใช้ได้แล้ว
 • ความชิ้นในอากาศควรอยู่ที่ 55%-65%
 • อุณหภูมิควรอยู่ที่ 12°C-18°C

Step 12 การตัดแต่ง / การบ่ม

info step 12

Step 12 การตัดแต่ง / การบ่ม

Step 12 เทคนิค

 • รอให้ 75%-80% ของลำต้นและกิ่งแห้งพอดี สามารถหักได้ควรทำขั้นตอนต่อไปนี้
 • วางกิ่ง หรือ ต้น ลงในกระบะโดยไม่ต้องเบียดกันเป็นเวลา 3-7 วัน จากนั้นทำการเล็มและใส่ถุง
 • เริ่มทำการเล็มและนำใบอ่อนมัดไว้หลวมๆ เพื่อให้อกาศถ่ายเทได้ดีเป็นเวลา 3-7 วัน จนกว่าจะบรรจุลงถุง
 • ควรมีการเปิดปิดถุงเพื่อให้อกาศถ่ายเททุกวัน
 • ความชิ้นในอากาศควรอยู่ที่ 55%-65%
 • อุณหภูมิควรอยู่ที่ 12°C-18°C

               ขอให้นักปลูกทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเจริญเติบโตของกัญชาที่ทุกท่านปลูก หากประสบปัญหาหรือมีคำถาม ทางพี่หมีพร้อมให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค หรืออุปกรณ์การปลูกกัญชา ถ้าหากทุกท่านต้องการรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมสามารถ Comment ให้พี่หมีได้เลยครับ พี่หมีจะจัดทำบทความดีๆมาเสนอให้นักปลูกทุกท่านครั้งถัดไป ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *