ตารางการให้ปุ๋ย Advanced Nutrients

การใช้งานปุ๋ยสามส่วน Grow, Micro, Bloom ง่ายมากครับ เราแนะนำให้ใช้ในอัตราส่วน 1:1:1 หรือหากคุณอยากจะใช้ในอัตราส่วน 1:2:3 หรือ 3:2:1 ก็เป็นไปได้สำหรับนักปลูกที่มากประสบการณ์ แต่เราแนะนำให้ใช้ 1:1:1 เพราะง่ายและใช้ได้ดีทั้งช่วงทำใบ และทำดอก

Continue reading