เทคนิคการปลูก

วิธีป้องกันและวิธีแก้พืชขาดสารอาหารชนิดต่างๆ (Nutrient Deficiency)

พืชขาดสารอาหาร
พืชขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำหรับนักปลูกกัญชาทุกคนเพราะต้นกัญชาเป็นพืชที่ต้องการสารอาหารในปริมาณสูงเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานในการสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ง่ายกับนักปลูกกัญชาออแกนิคเพราะไม่สามารถควบคุมสารอาหารพืชได้เช่นเดียวกับนักปลูกกัญชาที่ใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อต้นกัญชาขาดสารอาหารมันจะแสดงอาการต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็น การเหี่ยวเฉา การเปลี่ยนสี และใบม้วนงอ เพื่อป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดพี่หมีได้รวบรวมวิธีป้องกันและวิธีการแก้ไขการขาดสารอาหารชนิดต่างๆมาให้แล้ว มาเริ่มกัญเลย!

ไนโตรเจน (Nitrogen)

พืชขาดสารอาหาร

ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นสารอาหารหลักที่เคลื่อนที่ได้ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสร้างโปรตีน หากพืชขาดสารอาหารไนโตรเจนจะส่งผลให้ใบแก่เป็นสีเหลืองและลุกลามไปทั่วทั้งต้นหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ใบจะค่อยๆซีดและร่วงหล่นในที่สุด

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • รักษาค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 5.5-6.5
 • ผสมวัสดุปลูกให้มีสารอาหารสูง
 • ทำปุ๋ยหมักทิ้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสารอาหารเพียงพอในอนาคต
 • เพิ่มไมคอร์ไรซาลงในดินเพื่อเพิ่มระดับไนโตรเจน
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
 • ให้ปุ๋ยซิลิก้า (Silica) เพื่อปรับปรุงการดูดซึมไนโตรเจนได้ดีขึ้น
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • สำหรับการปลูกอินทรีย์ให้เพิ่ม ปลาป่น ปุ๋ยคอก อัลฟัลฟา หรือขนไก่ป่น
 • ปรับค่า pH ในวัสดุปลูกให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 • ใช้ปุ๋ยหมักรูปแบบสเปรย์ทางใบเพื่อให้ได้สารละลายที่ออกฤทธิ์เร็ว
 • ให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีอัตราส่วนไนโตรเจนสูงกว่าเช่น 3-1-2 NPK หรือใช้ CoreX และ Eldex ระยะทำใบ แล้วติดตามการตอบสนองของต้นไม้และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

พืชขาดสารอาหาร

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นสารอาหารหลักที่เคลื่อนที่ได้ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสง การสังเคราะห์โปรตีน และเป็นองค์ประกอบสำคัญของ DNA นอกจากนี้ฟอสฟอรัสช่วยในการพัฒนาราก เพิ่มความทนทานของลำต้น ต้านทานโรค และเพิ่มผลผลิต หากพืชขาดสารอาหารฟอสฟอรัสจะส่งผลให้ลำต้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีแดง เจริญเติบโตช้า มีจุดสีน้ำตาลบนใบ ใบแห้ง และการออกดอกลดลง

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • ใช้ดินที่มีส่วนผสมอินทรียวัตถุสูง
 • ใช้ดินปลูกที่มีอากาศถ่ายเถได้สะดวก
 • เพิ่มไมคอร์ไรซาในดินเพื่อปรับปรุงการดูดซึมฟอสฟอรัส
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีฟอสฟอรัสเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ใส่มูลไส้เดือนและปลาป่นลงในดิน
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีฟอสเฟตสูง
 • รดน้ำเมื่อดินชั้นบนแห้งแล้วประมาณ 3 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้ดินแน่นจนเกินไป
 • ห้องปลูกจะต้องมีอุณหภูมิมากกว่า 15°C หากต่ำกว่าพืชจะดูดซึมฟอสฟอรัสได้น้อยลง
 • ให้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนฟอสฟอรัสสูงกว่า เช่น สูตร 1-3-2 NPK หรือใช้ CoreX และ FloreX ระยะทำดอก แล้วติดตามการตอบสนองของต้นไม้และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

โพแทสเซียม (Potassium)

พืชขาดสารอาหาร

โพแทสเซียม (Potassium) เป็นสารอาหารหลักที่เคลื่อนที่ได้ มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการดูดซึม CO₂ และการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้โพแทสเซียมยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อความเครียด เร่งการเจริญเติบโตของราก พัฒนาโครงสร้างระบบราก และการกักเก็บน้ำ หากพืชขาดสารอาหารโพแทสเซียมจะส่งผลให้ปลายและขอบใบมีสีน้ำตาลหรือสีเหลือง ใบม้วนงอ และยืดออก จุดที่แสดงอาการเหล่านี้จะเป็นจุดที่เปราะบางและขาดได้ง่าย

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • ระมัดระวังการให้ปุ๋ยบ่อยเกินไปจะทำให้เกิดเกลือสะสมและขัดขวางการดูดซึมโพแทสเซียม
 • เสริมปุ๋ยหมักด้วยขี้เถ้าไม้เนื้อแข็งและสาหร่ายทะเลป่น
 • อย่ารดน้ำมากเกินไป
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ฟลัชวัสดุปลูก
 • วัดและปรับระดับค่า pH เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยล็อคที่อาจเกิดขึ้น
 • เพิ่มมูลขี้ไก่ลงในดิน
 • ให้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนโพแทสเซียมสูงกว่า เช่น สูตร 2-1-3 NPK หรือใช้ CoreX และ FloreX ระยะทำดอก แล้วติดตามการตอบสนองของต้นไม้และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

แคลเซียม (Calcium)

พืชขาดสารอาหาร

แคลเซียม (Calcium) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของพืชโดยช่วยยึดผนังเซลล์ของพืชไว้ด้วยกัน องค์ประกอบนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารภายในเซลล์ที่ช่วยควบคุมการทำงานของฮอร์โมน และเอนไซม์ หากพืชขาดสารอาหารแคลเซียมจะส่งผลให้ปลายใบและขอบใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและม้วนงอ การเจริญเติบโตแคระแกรน และลำต้นอ่อนแอ

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • เพิ่มปูนโดโลไมท์ลงในดินปลูก
 • รักษค่า pH ที่ 6.2 ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับดูดซึมแคลเซียม
 • เพิ่มเปลือกไข่จำนวนมากลงในปุ๋ยหมัก
 • ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีแคลเซียมที่เพียงพอเช่น CoreX มีแคลเซียมสูง 17%
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ใช้สารอาหารเสริม Cal-Mag
 • เพิ่มหรือลดระดับค่า pH ให้เหลือ 6.2
 • ใส่ปูนขาว (Calcium hydroxide) 1 ช้อนชาต่อน้ำ 4 ลิตรแล้วรดต้นไม้

กำมะถัน (Sulfur)

พืชขาดสารอาหาร

กำมะถัน (Sulfur) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีส่วนช่วยในการสร้างเอนไซม์ โปรตีน วิตามิน และกรดอะมิโนที่สำคัญ การขาดกำมะถันจะทำให้การเจริญเติบโตชะงัก ใบเหลือง และดอกจะเจริญเติบโตช้า

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • เพิ่มไมคอร์ไรซาลงในดิน
 • ไม่ไถพรวนดิน (No Till Farming)
 • ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีกำมะถันเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • เติมดีเกลือฝรั่ง (Epsom Salt) 1-2 ช้อนชาลงในน้ำประมาณ 4 ลิตร แล้วให้จนกว่าอาการของต้นไม้จะหาย
 • ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีกำมะถันเพียงพอเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

แมกนีเซียม (Magnesium)

พืชขาดสารอาหาร

แมกนีเซียม (Magnesium) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีความสำคัญในการสังเคราะห์แสงอย่างมาก แร่ธาตุนี้เป็นหัวใจของโมเลกุลคลอโรฟิลล์และช่วยการดูดซับแสง การขาดแมกนีเซียมจะส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง ใบไม้จะกลายเป็นสีเหลือง แห้ง มีสีน้ำตาลโดยเริ่มจากใบล่างและเลื่อนขึ้นด้านบน

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • เพิ่มปูนโดโลไมท์ลงในดินปลูก
 • เพิ่มมูลสัตว์ลงไปในปุ๋ยหมัก
 • รักษาความสมดุลของค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่วนผสมของแมกนีเซียมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • เติมดีเกลือฝรั่ง (Epsom Salt) 1-2 ช้อนชาลงในน้ำประมาณ 4 ลิตร แล้วให้จนกว่าอาการของต้นไม้จะหาย
 • ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 5.5-6.5 หากค่า pH ไม่สมดุล
 • ให้ปุ๋ยเคมีเสริม Cal-Mag เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

เหล็ก (Iron)

พืชขาดสารอาหาร

เหล็ก (Iron) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ องค์ประกอบนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเอนไซม์หลายชนิดและเม็ดสีที่สำคัญบางชนิดอีกด้วย นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญและสร้างพลังงาน การขาดธาตุเหล็กจะส่งผลให้ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ (Interveinal Chlorosis) ซึ่งอาจลุกลามไปทั่วทั้งต้นหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • เติมไมคอร์ไรซาลงในดินช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้น
 • ตรวจสอบค่า pH สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาปุ๋ยล็อค
 • เพิ่มมูลไก่ เศษอาหาร และสาหร่ายทะเลลงไปในปุ๋ยหมัก
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุเหล็กเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • รักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับ 6.0 – 6.5
 • ฟลัชวัสดุปลูกแล้วเติมธาตุเหล็กในภายหลัง
 • เสริมสารอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ธาตุเหล็กคีเลต

แมงกานีส (Manganese)

พืชขาดสารอาหาร

แมงกานีส (Manganese) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในสรีรวิทยาของกัญชา การสังเคราะห์แสง การหายใจ การดูดซึมไนโตรเจน และการยืดตัวของเซลล์ราก และปกป้องรากจากจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูพืช การขาดแมงกานีสจะส่งผลให้ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ (Interveinal Chlorosis) และกลายเป็นสีน้ำตาลหากไม่ได้รับการรักษา

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • ค่า pH ที่ไม่สมดุลมักเป็นสาเหตุของการขาดแมงกานีส วัดค่า pH ของดินบ่อยๆ และรักษาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 • ทำปุ๋ยหมักที่มีแมงกานีสสูงโดยใส่สับปะรด มะเขือเทศ แครนเบอร์รี่ และแครอทลงไป
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีแมงกานีสเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ฟลัชวัสดุปลูก
 • ตัดใบที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วออก
 • ใช้อาหารเสริมสาหร่ายทะเลในการฉีดพ่นทางใบ
 • รักษาค่า pH 6.0-6.5
 • เสริมสารอาหารที่มีแมงกานีสสูง

โบรอน (Boron)

พืชขาดสารอาหาร

โบรอน (Boron) เป็นสารอาหารรองไม่เคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์โดยทำงานร่วมกับแคลเซียมเพื่อให้ผนังเซลล์พืชสมบูรณ์ และช่วยในกระบวนการผสมเกสร การขาดโบรอนจะส่งผลให้พืชขาดฮอร์โมน ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง เนื้อเยื่อเติบโตผิดปกติ ใบม้วนงอ และใบใหม่มีสีน้ำตาลอมเหลือง

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • อย่าปล่อยให้ดินแห้งบ่อยๆ
 • ระมัดระวังปัญหาปุ๋ยล็อค
 • อย่าปล่อยให้ความชื้นต่ำกว่า 25%
 • ใส่แอปเปิ้ล กล้วย และบร็อคโคลี่ลงในปุ๋ยหมัก
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีโบรอนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • รักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ผสมกรดบอริก (Boric Acid) หนึ่งช้อนชาต่อน้ำ 4 ลิตรแล้วนำไปรดต้นไม้
 • เสริมสารอาหารที่มีโบรอนสูง

โมลิบดีนัม (Molybdenum)

พืชขาดสารอาหาร

โมลิบดีนัม (Molybdenum) เป็นสารอาหารเคลื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างเอนไซม์สำคัญสองชนิดที่เปลี่ยนไนเตรตเป็นไนไตรต์แล้วเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย การขาดโมลิบดีนัมจะส่งผลให้ใบม้วนงอ ใบเหลืองและมีรอยจุดระหว่างเส้นใบหรือใบเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีชมพูซีด

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • รักษาระดับ pH ไว้ระหว่าง 6.0–6.5
 • ผสมดินปลูกที่มีสารอาหารครบถ้วน
 • เพิ่มถั่วลันเตา ธัญพืช และถั่วดิบลงในปุ๋ยหมัก
 • ให้ปุ๋ยเคมีที่มีโมลิบดีนัมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ฟลัชและปรับค่า pH
 • ฉีดพ่นสารอาหารสาหร่ายทะเลผ่านการสเปรย์ทางใบ
 • เสริมสารอาหารที่มีโมลิบดีนัมสูง

สังกะสี (Zinc)

พืชขาดสารอาหาร

สังกะสี (Zinc) เป็นสารอาหารไม่เคลื่อนที่และเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึงฮอร์โมนการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังควบคุมการทำงานของเอนไซม์ซึ่งทำให้ DNA และ RNA มีความเสถียร การขาดสังกะสีจะส่งผลให้ต้นแคระ ระยะห่างระหว่างโหนดลดลง ใบจะมีลักษณะเหี่ยวย่นและเป็นสีเหลือง ปลายใบของใบใหม่จะมีสีเหลืองหรือสีสนิม

พืชขาดสารอาหาร

วิธีป้องกัน

 • รักษาค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่า pH ที่ด่างเกินไปจะทำให้เกิดการขาดสังกะสี
 • เพิ่มเศษฝักทองลงในปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มสังกะสี
 • เพิ่มเชื้อราที่เป็นประโยชน์ให้กับดินปลูกเพื่อการดูดซึมสังกะสีที่ดีขึ้น
 • ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีสังกะสีเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
พืชขาดสารอาหาร

วิธีแก้ปัญหา

 • ลดค่า pH ที่เป็นด่างให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 • รดน้ำในปริมาณที่เหมาะสม
 • สเปรย์ทางใบด้วยสาหร่ายทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสังกะสี
 • เสริมสารอาหารที่มีสังกะสีสูง

สรุป

พืชขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเนื่องจากพืชต้องการสารอาหารชนิดต่างๆในปริมาณที่แตกต่างกันแต่ละช่วงอายุของพืช การขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งต้นไม้จะแสดงอาการผิดปกติบางอย่างออกมา อาการผิดปกติที่ต้นไม้แสดงออกมานั้น เพื่อนๆสามารถนำมาตรวจสอบกับข้อมูลอาการการขาดสารอาหารชนิดต่างๆที่พี่หมีได้กล่าวไว้ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพืชได้ทันท่วงที เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้น อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์บทความ และคอมเมนท์เรื่องต้องการให้เขียนได้เลย แล้วพบกันใหม่ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

Royalqueenseeds & 2fast4buds

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

Jive420 Avatar

#สารอาหารกัญชา #สารอาหารกัญชา #สารอาหารกัญชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *