กัญชาน่ารู้

3 ความเสี่ยงในการเก็บรักษากัญชาที่คุณสามารถควบคุมได้

รักษากัญชา
การบ่มและการเก็บรักษากัญชาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนำกัญชามาใช้งาน หากคุณไม่ได้ใช้กัญชาทุกวันหรือคุณปลูกกัญชาหลายๆต้นการเก็บรักษากัญชาถือเป็นเรื่องสำคัญ การเก็บรักษาดอกกัญชาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยยืดอายุของดอกกัญชาให้ยาวนานขึ้น การเก็บรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ดอกกัญชาของคุณสูญเสียกลิ่น Terpenes ดอกแห้งกรอบ และอาจเกิดเชื้อราขึ้นได้ในบทความนี้พี่หมีจะอธิบายถึง 3 ความเสี่ยงและวิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าว
รักษากัญชา

1. สูญเสียกลิ่น Terpenes

การสูญเสียกลิ่น Terpenes ในดอกกัญชาถือว่าเป็นใหญ่เพราะ Terpenes ในกัญชาทำหน้าที่ให้กลิ่นหอม สร้างรสชาติ และเอฟเฟคของกัญชาสายพันธุ์นั้นๆ หากปราศจากการป้องกันกลิ่น Terpenes จะค่อยๆระเหยออกไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะเก็บรักษาดอกกัญชาไว้ในขวดโหลสูญญากาศแล้วก็ตามและเมื่อกลิ่น Terpenes ระเหยออกจนหมดกลิ่น Terpenes จะหายไปตลอดกาล การใช้หินเพิ่มความชื้นไม่สามารถนำกลิ่น Terpenes ที่ระเหยออกหมดแล้วกลับมาได้ หากปราศจากการป้องกันในเวลาแค่เพียง 1 สัปดาห์จะทำให้ดอกกัญชาของคุณสูญเสียกลิ่น Terpenes รสชาติ และเอฟเฟคมากถึง 40%

การป้องกันการสูญเสียกลิ่น Terpenes เกี่ยวข้องกับการรักษาไตรโคมซึ่งเป็นที่อยู่ของ Terpenes และสาร Cannabinoids ต่างๆ หากคุณต้องการป้องกันการสูญเสียกลิ่น Terpenes คุณจะต้องควบคุมความชื้นในการเก็บรักษาดอกกัญชาด้วยความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม การใช้ซองควบคุมความชื่้นจะช่วยป้องกันการสูญเสียกลิ่น Terpenes โดยที่ซองกันความชื้นนั้นควรมีเทคโนโลยี 2-Way Humidity Control ที่ช่วยเติมความชื้นหากความชื้นน้อยเกินไปและลดความชื้นในกรณีที่มีความชื้นมากเกินไป การใช้ซองลดความชื้นแบบเดิมๆจะทำให้ดอกแห้งกรอบและสูญเสียกลิ่น Terpenes ไปด้วย

รักษากัญชา

2. ดอกแห้งกรอบ

เมื่อกลิ่น Terpenes หายไปสิ่งที่ตามมาพร้อมกันคือดอกแห้งกรอบ หากดอกกัญชาของคุณแห้งเกินไปจะมีลักษณะดอกแห้งกรอบไร้ความชุ่นชื้น ใยของดอกและไตรโคมแห้งจนแทบมองไม่เห็น สีของดอกจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล กลิ่น Terpenes หายไปเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้แห้งๆ การป้องกันการสูญเสียกลิ่น Terpenes มีประโยชน์ต่อการป้องกันดอกแห้งกรอบด้วยเนื่องจากดอกที่แห้งกรอบเกิดจากการขาดความชื้นที่เหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณเก็บดอกในที่มีแสงส่องถึงหรือมีความร้อนจากสภาพแวดล้อมสูงซึ่งส่งผลให้ดอกแห้งเร็วยิ่งขึ้นและสูญเสียกลิ่น Terpenes เร็วขึ้นไปด้วยเช่นกัน

การป้องกันดอกแห้งกรอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในภาชนะจัดเก็บรวมถึงความชื้นในพื้นที่จัดเก็บ หากความชื้นน้อยเกินไปจะทำให้ดอกแห้งกรอบ ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดอกกัญชาควรอยู่ที่ 55-65% RH การใช้ซองลดความชื้นที่ทำด้วยซิลิกาจะทำหน้าที่ดูดความชื้นออกเพียงอย่างเดียวซึ่งส่งผลให้ดอกแห้งกรอบหากใช้ในระยะเวลาที่ยาวนาน แตกต่างกับซองควบคุมความชื้นที่มีเทคโนโลยี 2-Way Humidity Control ที่จะเพิ่มความชื้นให้อัตโนมัติเมื่อภายในพื้นที่จัดเก็บมีความชื้นน้อยเกินไป การใช้ Kontrol 62% RH ซองควบคุมความชื้นที่มีเทคโนโลยี 2-Way Humidity Control ควบคุมความชื้นแม่นยำ 62% RH จะช่วยให้ดอกกัญชาไม่แห้งกรอบและยังรักษากลิ่น Terpenes ได้อีกด้วย

รักษากัญชา

3. เกิดเชื้อรา

เชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มปลูกกัญชาไปจนกระทั่งการเก็บรักษาดอกกัญชาซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปลูกและการเก็บรักษา หากมีความชื้นสัมพัทธ์มากเกินไปมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ทุกเมื่อถึงแม้ว่าคุณจะเก็บรักษาดอกกัญชาไว้ในขวดโหลอย่างดีและเก็บไว้ในที่มืดแล้วก็ตามซึ่งเกิดจากความชื้นแวดล้อมหรือก็คือความชื้นจากสภาพแวดล้อมนั้นๆซึ่งความชื้นแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน หากดอกกัญชาของคุณมีเชื้อราเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทิ้งดอกกัญชาทั้งภาชนะบรรจุเพราะมีเชื้อราที่เราเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นอยู่ในดอกกัญชาด้วย การใช้กัญชาที่มีเชื้อราจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงต่อผู้ใช้

การป้องกันเชื้อราป้องกันได้ด้วยการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ที่ 55-65% RH เช่นเดียวกับการป้องกันการสูญเสียกลิ่น Terpenes และการป้องกันไม่ให้ดอกแห้งกรอบโดยใช้ซองควบคุมความชื้นที่มีเทคโนโลยี 2-Way Humidity Control ควบคุมความชื้นคงที่ 62% RH ซึ่งเป็นความชื้นที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดเชื้อรา การควบคุมความชื้นแบบ 2 ทิศทางของ Kontrol จะเพิ่มความชื้นให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ดอกกัญชารักษากลิ่น Terpenes และดูดซับความชื้นส่วนเกินเพื่อป้องกันเชื้อรา

รักษากัญชา

ใช้ Kontrol Better Terpenes เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเก็บรักษาดอกกัญชา

วาง Kontrol Better Terpenes ไว้ตรงกลาง ด้านบน หรือด้านล่างของภาชนะที่ใช้บรรจุดอกกัญชา การใช้ซองควบคุมความชื้น 62% RH จะค่อยๆระบายความชื้นสัมพัทธ์ให้ความชื้นในขณะที่บ่มในขวดโหลที่ 62% RH ทำให้ดอกกัญชาของคุณไม่แห้งจนเกินไปและไม่ชื้นจนเกิดเชื้อรา Kontrol หนึ่งซองสามารถใช้ได้ 2-6 เดือนขึ้นอยู่ความชื้นแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ภาชนะในการบ่ม สภาพอากาศ และอื่นๆ ข้อดีของการใช้ซองควบคุมความชื้นคือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเกิดเชื้อราในวันที่ฝนตกหรือสภาพแวดล้อมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงและยังคงรักษากลิ่น Terpenes ให้คงเดิม

สรุป

การเก็บรักษาดอกกัญชาถึงแม้ว่าคุณจะนำใส่ขวดโหลและเก็บไว้ในที่มืดแล้วยังคงมีความเสี่ยงทั้ง 3 คือ สูญเสีย Terpenes ดอกแห้งกรอบ และเกิดเชื้อราแต่ความเสี่ยงดังกล่าวคุณสามารถควบคุมได้โดยการใช้ซองควบคุมความชื้นที่มีเทคโนโลยี 2-Way Humidity Control อย่าง Kontrol เท่านี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปและอย่าลืมเปลี่ยนซองควบคุมความชื้นเมื่อซองแข็งขึ้นด้วยนะครับ

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก

Bovedainc
Jive420 Avatar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *