กัญชาน่ารู้, เทคนิคการปลูก

กัญชา โฟโต้ ออโต้ ต่างกันยังไง เลือกปลูกแบบไหนดี ? (The difference between photoperiod and autoflowering)

โฟโต้ ออโต้ ต่างกันยังไง
โฟโต้ ออโต้ ต่างกันยังไงแล้วเลือกปลูกแบบไหนดี ? เป็นคำถามที่หลายๆคนที่พึ่งจะเริ่มปลูกกัญชาคงเคยสงสัยและคิดไม่ตกว่าจะเลือกปลูกแบบไหนดีระหว่างโฟโต้และออโต้ หลายๆท่านคงจะทราบอยู่บ้างว่าการปลูกกัญชาออโต้ได้ผลผลิตน้อยกว่า แต่ใช้ระยะเวลาในการปลูกที่สั้นกว่าการปลูกกัญชาโฟโต้ อย่างไรก็ตามการเลือกที่จะปลูกโฟโต้หรือออโต้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของผู้ปลูกเองด้วยว่าเหมาะจะปลูกแบบไหนมากกว่ากัน แล้วควรเลือกอย่างไร ? โฟโต้และออโต้คืออะไร บทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคุณเพื่อให้คุณเพิ่มพูนความรู้ด้านกัญชาและสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

โฟโต้ ออโต้ ต่างกันยังไง ก่อนหน้านี้พืชกัญชาไม่ได้มีทางเลือกให้ผู้ปลูกสามารถเลือกปลูกแบบโฟโต้และออโต้ได้และระยะเวลาในการปลูกกัญชาเดิมทีแล้วขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ซาติว่า อินดิก้า รูเดราลิส ที่มีระยะเวลาตามสภาพแวดล้อมถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์กัญชา ซาติว่าจะมีระยะเวลาในการเติบโตมากทีสุด รองลงมาเป็นอินดิก้า และ รูเดราลิสตามลำดับ เนื่องจาก อินดิก้าและรูเดราลิสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและมีสภาพอากาศโหดร้ายในการดำรงชีวิตของพืชจึงมีระยะในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อมนุษย์ได้ทำการเพาะปลูกกัญชาขึ้นอย่างจริงจัง จึงเกิดการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ ตัดต่อพันธุกรรม การคัดเลือกแม่พันธุ์ การสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ จึงเกิดเป็นกัญชาออโต้ (Autoflowering) คล้ายกับผักบรอกโคลีที่เดิมทีไม่ใช่ผักที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติแต่เป็นพืชมัสตาร์ดป่า มนุษย์สร้างมันขึ้นมาโดยการเลือกหัวที่ออกดอกขนาดใหญ่และลำต้นหนา อันที่จริงผักสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดเช่นกัน

กัญชาโฟโต้คืออะไร (What are photoperiod cannabis plants)

กัญชาโฟโต้มาจากคำว่า Photoperiod ที่แปลว่าช่วงแสงที่พืชได้รับ กัญชาโฟโต้จะมีวัฏจักรการเจริญเติบโตที่ต้องมีทั้งแสงสว่างและความืด กัญชาที่เติบโตขึ้นเองในธรรมชาติจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวที่มีแสงน้อยและมีความมืดประมาณ 12 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของการให้แสงไฟในการปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) ในช่วงออกดอกจะให้แสงไฟแบบ 12/12 กล่าวคือให้แสงไฟ 12 ชั่วโมงและปิดไฟ 12 ชั่วโมงในขณะที่ช่วงทำใบให้แสงไฟ 18 ชั่วโมงและปิดไฟ 6 ชั่วโมง หากคุณปลูกในที่ร่มโดยให้แสง 18 ชั่วโมงและปิดไฟ 6 ชั่วโมงไปเรื่อยๆต้นกัญชาโฟโต้ของคุณจะไม่ออกดอกเนื่องจากพืชคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ในหน้าร้อนไม่ใช่หน้าหนาวที่ต้องออกดอกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเวลาในการเปิด-ปิดไฟเป็น 12/12 การกำหนดเวลาให้แสงไฟสำหรับกัญชาโฟโต้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการจำลองฤดูกาลให้กับต้นกัญชา โดยทั่วไปต้นกัญชาโฟโต้จะใหญ่ไม่เกิน 30% ของกระถางถ้าเกิน 30% แปลว่าคุณปลูกได้ดีมากๆ นักปลูกส่วนใหญ่มักจะปลูกกัญชาโฟโต้และเลือกกัญชาสายพันธุ์ซาติว่า (Sativa) เนื่องจากกัญชาซาติว่าสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพของกัญชาโฟโต้จะมีลำต้นที่สูงและกิ่งที่ยาวกว่ากัญชาออโต้หากคุณปลูกแบบในที่แจ้ง (Outdoor)

โฟโต้ ออโต้ ต่างกันยังไง
ต้นกัญชาโฟโต้ (Photoperiod)

กัญชาออโต้คืออะไร (What are autoflowering cannabis plants)

กัญชาออโต้มาจากคำว่า Autoflowering ที่แปลว่าทำดอกอัตโนมัติ กล่าวคือกัญชาออโต้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเพื่อเริ่มออกดอก หลังจากที่พืชพัฒนากิ่งก้านได้ไม่กี่กิ่งก็เริ่มออกดอก “โดยอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กัญชาลักษณะนี้ถูกตั้งชื่อว่าออโต้ฟลาวเวอร์ คุณจะให้แสงต้นกัญชาออโต้ 12/12 ทั้งทำใบจนถึงทำดอกต้นออโต้ก็จะออกดอกให้กับคุณ เคยสงสัยไหมว่าการออกโดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่าออโต้มาจากไหน การออกดอกอัตโนมัติเกิดจากนักผสมพันธุ์พืช (Breeder) พบเจอสายพันธุ์กัญชารูเดราลิส (Ruderalis) ที่เกิดและเติบโตได้ในสภาพอากาศที่หนาวจัดและมีแสงน้อย พันธุกรรมต้นกัญชาสายพันธุ์นี้ได้เปลี่ยนจากการเอาชีวิตรอดโดยการปรับเปลี่ยนช่วงชีวิตตามฤดูกาลเป็นการเอาชีวิตรอดภายในช่วงเวลาอันสั้นแทน อย่างไรก็ตามสายพันธุ์กัญชารูเดราลิสที่มีประโยชน์ในเรื่องระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวได้เร็วแต่กลับมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน สาร กลิ่น รสชาติ น้อยมาก น้อยซะจนไม่สามารถออกฤทธิ์ใดๆต่อมนุษย์ได้เลย นักผสมพันธุ์พืชเห็นข้อดีและข้อเสียในส่วนนี้จึงนำมาผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ และดึงเอายีนส์ออโต้ฟลาวเวอร์มาใช้กับสายพันธุ์กัญชาที่มี สาร กลิ่น รสชาติที่ดี จึงเกิดเป็น กัญชาออโต้ฟลาวเวอร์ที่มีข้อดีด้านความเร็วและมีสาร กลิ่น รสชาติที่ดี ไม่แพ้กับกัญชาโฟโต้เลย ลักษณะทางกายภาพของกัญชาออโต้จะมีลำต้นเตี้ย ระยะเวลาในการปลูกกัญชาออโต้ใช้เวลาในการปลูก 7-11 สัปดาห์ต่อรอบปลูก กัญชาออโต้ใช้เวลาทำใบ 4-6 สัปดาห์ แต่ถ้าหากรากเต็มกระถางแล้วอาจจะทำให้ต้นกัญชาออโต้ทำดอกได้เร็วขึ้น แม้ว่าต้นกัญชาออโต้จะเจริญเติบโตได้ดีในที่แสงน้อยแต่ก็ใช้แสงในการผลิตอาหาร ดังนั้นต้นกัญชาออโต้ที่ได้รับแสงรูปแบบ 18/6 (เปิดไฟ 18 ชั่วโมง ปิดไฟ 6 ชั่วโมง) จะให้ผลผลิตมากกว่าต้นกัญชาออโต้ที่ปลูกในที่ที่มีแสงน้อย ถ้าหากต้องการดึงประสิทธิภาพของกัญชาสายพันธุ์ออโต้ออกมามากที่สุดโดยมีไตรโคมมากขึ้นและเนื้อดอกมากขึ้นกว่าเดิมควรให้ไฟรูปแบบ 18/6 หรือ 24/4 อย่างไรก็ตามหากต้นกัญชาออโต้ได้รับแสง 8-12 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วเช่นกัน

กัญชาออโต้
ต้นกัญชาออโต้ (AutoFlower)

ความแตกต่างระหว่างกัญชาโฟโต้และออโต้ (What are the difference between photoperiod and autoflowering cannabis strains)

ความแตกต่างหลักระหว่างกัญชาโฟโต้และออโต้ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้คือ การออกดอกเมื่อชั่วโมงแสงที่เปลี่ยนไป ต้นกัญชาโฟโต้จะออกดอกเมื่อมีปริมาณชั่วโมงที่พืชได้รับแสงเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในธรรมชาติในขณะที่ต้นกัญชาออโต้ออกดอกอันโนมัติถึงแม้ว่ามีแสงน้อยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณชั่วโมงที่พืชได้รับแสง อย่างไรก็ตามหากปลูกกัญชาโฟโต้และออโต้ในที่ร่ม (Indoor) จะไม่มีความแตกต่างเรื่องระยะเวลาการปลูก ขนาดของต้นไม้ และผลผลิตเนื่องจากกัญชาโฟโต้หากคุณต้องการให้ต้นทำดอกสามารถปรับระยะเวลาการให้แสงไฟต้นกัญาโฟโต้จะเปลี่ยนเป็นทำดอกทันทีสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกับการปลูกกัญชาออโต้ แต่ถ้าหากปลูกกัญชาโฟโต้และออโต้ตามธรรมชาติหรือในที่แจ้ง (Outdoor) จะมีความแตกต่าง ดังนี้

ระยะเวลาในการปลูก (Period)

กัญชาออโต้จะมีความโดดเด่นเรื่องความเร็วในการเจริญเติบโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบตั้งแต่เพาะเมล็ดไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในขณะที่กัญชาโฟโต้จะต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือน กัญชาออโต้จะทำดอกในสัปดาห์ที่ 4-5 ในขณะที่กัญชาโฟโต้จะเริ่มทำดอกตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

กัญชาโฟโต้ ออโต้
ระยะเวลาในการปลูก (Period)

ขนาดของต้น (Size)

กัญชาโฟโต้ใช้ระยะเวลานานในการออกดอกหากคุณปลูกตามธรรมชาติหรือปลูกกลางแจ้งดังนั้นจึงมีระยะเวลาในการเจริญเติบที่ยาวนานกว่ากัญชาออโต้และโดยธรรมชาติของต้นกัญชาโฟโต้สามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง 2-3 เมตร ในขณะที่กัญชาออโต้จะสูงได้เพียง 1.5 เมตร

กัญชา
ขนาดของต้น (Size)

การโคลนนิ่ง (Cloning)

การโคลนนิ่งคือการสร้างต้นกัญชาจำนวนมากที่ลักษณะเหมือนกันโดยการใช้ต้นกัญชาต้นหนึ่งเป็นต้นแม่พันธุ์โดยจะเริ่มโคลนนิ่งในขณะที่ต้นกัญชาอยู่ในช่วงทำใบ กัญชาออโต้จะเสียเปรียบในเรื่องนี้เนื่องจากต้นที่โคลนจากต้นแม่พันธุ์ออโต้จะมีอายุเท่ากับต้นแม่พันธุ์ ในอีกไม่นานกิ่งโคลนของต้นกัญชาออโต้จะเริ่มออกดอกทันที คุณจะได้ดอกขนาดเล็กหรือแทบไม่ได้ผลผลิตใดๆเลย ในขณะที่ต้นกัญชาโฟโต้สามารถโคลนนิ่งแล้วเริ่มกระบวนการปลูกใหม่ได้

พืชกัญชา
การโคลนนิ่ง (Cloning)

วิธีการตัดสินใจเลือกปลูกโฟโต้-ออโต้

พืชกัญชา
วิธีการตัดสินใจเลือกปลูกโฟโต้-ออโต้

สรุป

กัญชาโฟโต้คือกัญชาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในขณะที่กัญชาออโต้เกิดจากการมนุษย์พัฒนาสายพันธุ์ซึ่งมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการปลูก ขนาดของต้น การโคลนนิ่ง ผู้ปลูกควรศึกษาข้อดีและข้อเสียทั้งโฟโต้และออโต้ดังที่กล่าวไป รวมถึงปัจจัยต่างๆและความต้องการของผู้ปลูกเองเพื่อให้การปลูกของคุณง่ายยิ่งขึ้น

อ่านบทความอื่นๆได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร

ขอบคุณข้อมูลจาก

420 Fastbuds
Jive420 Avatar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *