กัญชาน่ารู้

10 กัญชากลายพันธุ์ที่พบเจอได้ทั่วไป (Cannabis Mutations)

กัญชากลายพันธุ์
กัญชากลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือเรื่องผิดปกติ เพราะว่าพืชหรือสัตว์ใดๆบนโลกก็มีโอกาสกลายพันธุ์ทั้งนั้น การกลายพันธุ์ของต้นกัญชามักจะมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่มีสีผิดปกติ โครงสร้างของใบที่แปลกกว่าปกติ รูปแบบการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากต้นอื่น การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่จะสร้างผลผลิตที่ไม่ค่อยดีต่อนักปลูกซักเท่าไหร่นักและมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ด Auto และเมล็ด Photo มาดูการกลายพันธุ์ทั้ง 10 แบบกันเลยดีกว่า!

การกลายพันธุ์คืออะไร (What Are Cannabis Mutations?)

กัญชากลายพันธุ์

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว หรือเมื่อสิ่งมีชีวิตสองชนิดสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์อาจจะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมก็ได้เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการ การกลายพันธุ์จำนวนมากดำเนินไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเนื่องจากธรรมชาติของอัลลีลด้อย (Alleles) หรือก็คือตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเช่น หากบุคคลหนึ่งมียีนดวงตาสีฟ้าและสีน้ำตาล เขามักจะได้รับดวงตาสีน้ำตาลเสมอเพราะสีน้ำตาลคืออัลลีลที่โดดเด่น และสีน้ำเงินคืออัลลีลด้อย การแสดงออกทางพันธุกรรมที่เราเห็นจากภายนอกของต้นกัญชาคือฟีโนไทป์ (Phenotype) และลักษณะทางพันธุกรรมคือจีโนไทป์ (Genotype)

กัญชาฝาแฝด (Twin Cannabis Seedlings)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาฝาแฝดคือกัญชากลายพันธุ์ที่ทำให้เมล็ดกัญชางอกต้นกล้า 2 ต้นจากเมล็ดเดียวซึ่งเป็นเรื่องปกติหากเราปลูกกัญชาด้วยเมล็ดเป็นจำนวนมาก นักปลูกบางคนแก้ปัญหานี้โดยการแยก 2 ต้นออกจากกันอย่างระวัดระวังโดยไม่ให้ระบบรากของทั้ง 2 ต้นถูกทำลาย แต่นักปลูกส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ต้นกัญชาฝาแฝดเจริญเติบโตไปตามปกติ การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตมากนักและบ่อยครั้งมักจะได้ผลดี อย่างไรก็ตามต้นกัญชาฝาแฝดจะมีระบบรากที่มากกว่าต้นกัญชาปกติ ดังนั้นควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่มากพอที่รองรับรากทั้ง 2 ต้นได้ไหว

กัญชาตีนเป็ด (Duckfoot Cannabis)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาตีนเป็ดคือการกลายพันธุ์ของใบ โดยปกติใบกัญชาจะมีแฉกที่แยกออกจากกันแต่การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้ใบรวมกันโดยไม่แยกออกเป็นแฉกคล้ายกับตีนเป็ด หากคุณเดินผ่านต้นกัญชาตีนเป็ดในช่วงทำใบพี่หมีเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่คิดว่านี่คือต้นกัญชาแน่ๆ เพราะใบของมันแทบไม่เหมือนต้นกัญชาที่เราเคยเห็นกันมาเลย ต้นกัญชาตีนเป็ดได้รับความสนใจอย่างมากจนมีร้านขายเมล็ดกัญชาสร้างกัญชาสายพันธุ์ลักษณะนี้ขึ้นมาจำหน่ายโดยมีชื่อสายพันธุ์ว่า Frisian Duck

กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบ (Tri-Leaf Cannabis Seedlings)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ต้นกัญชามีใบเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้วต้นกัญชาจะงอกใบเลี้ยงออกมาแค่ 2 ใบเท่านั้น การกลายพันธุ์รูปแบบนี้ต้นกัญชาจะสร้างใบเลี้ยง 3 ใบหรือมากกว่านั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Whorled Phyllotaxy ซึ่งทำให้ต้นกัญชามีลักษณะเป็นพุ่มมากกว่าทั่วไป และรับพลังงานได้มากกว่าปกติ แต่นักปลูกส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงอาจะเป็นต้นกระเทย (Hermaphroditism) ด้วย

กัญชาเผือกและกัญชาใบด่าง (Albinism And Cannabis Variegation)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาเผือกและกัญชาใบด่างคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ใบหรือดอกเกิดสีด่าง และสีเผือกปรากฏการณ์นี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของยีนที่ควบคุมคลอโรฟิลล์ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นก็ได้เช่น ใบ และดอก แม้ว่าการกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะทำให้ต้นกัญชาดูพิเศษและมีความสวยงาม แต่ต้นกัญชาลักษณะนี้จะสร้างดอกที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากใบหรือดอกที่เป็นด่างหรือเผือกจะขาดคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้มีแนวโน้มที่ต้นจะตายไวเพราะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

กัญชาชออสเตรเลียนบาสตาร์ด (Australian Bastard Cannabis)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาออสเตรเลียนบาสตาร์ดคือกัญชากลายพันธุ์ที่ทำให้ใบของกัญชาไม่มีรอยหยัก มีต้นกำเนิดจากออสเตรเลียตามชื่อของการกลายพันธุ์ซึ่งถูกค้นพบในยุค 70 และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ABC” การกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะมีใบคล้ายไม้พุ่มเป็นมันเงาไม่มีรอยหยัก เหมาะสำหรับการปลูกกัญชาในประเทศออสเตรเลียที่กัญชาไม่ได้ถูกกฎหมายเนื่องจากใบของการกลายพันธุ์ลักษณะนี้ดูไม่เหมือนกับใบกัญชาทำให้นักปลูกหลายคนสนใจการกลายพันธุ์แบบนี้ แต่น่าเสียดายที่การกลายพันธุ์ลักษณะนี้มีปริมาณสาร THC ต่ำ

กัญชาเถาวัลย์ (Creeper Cannabis)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาเถาวัลย์คือการกลายพันธุ์ที่ทำให้กิ่งของต้นกัญชาเติบโตไปตามพื้นดินคล้ายกับต้นแตงโม การกลายพันธุ์ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับกัญชาสายพันธุ์ซาติวา (Sativa) ที่เติบโตในภูมิอากาศเขตร้อนอบอุ่น กิ่งก้านของการกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะยาวลงมา และเติบโตไปตามพื้นดิน บางต้นจะมีรากงอกไปตามกิ่งก้านคล้ายกับไม้เลื้อยชนิดอื่นๆด้วย โดยปกติแล้วการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เราจะพบเห็นได้จากการปลูกกัญชาแบบเอาท์ดอร์ (Outdoor)

กัญชาฟอกซ์เทล (Foxtailed Cannabis)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาฟอกซ์เทลคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ดอกกัญชามีลักษณะคล้ายกับหางจิ้งจอก การเกิดฟอกซ์เทลบนดอกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความเครียดจากความร้อน พันธุกรรม โดนแมลงโจมตี และการให้ปุ๋ยซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับการปลูกกัญชาแบบอินดอร์ (Indoor) หากต้นของคุณมีดอกฟอกซ์เทลเนื่องจากพันธุกรรมจะไม่ส่งผลต่อรสชาติหรือเอฟเฟคของดอกกัญชา หากเกิดด้วยเห็นเหตุผลอื่นๆเช่น ความเครียดจากความร้อน การเกิดดอกฟอกเทลเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าต้นกัญชาของเราแสดงอาการผิดปกติ

กัญชาดอกเกิดบนใบ (Cannabis Leaf Buds)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาดอกเกิดบนใบคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้ต้นกัญชาสร้างดอกบนใบในจุดที่เชื่อมกันระหว่างกิ่งก้าน และใบกัญชาเป็นเรื่องประหลาดมากที่ต้นกัญชาจะสร้างดอกในจุดนี้ซึ่งยังไม่มีใครทราบถึงสาเหตุของมัน ดอกที่เกิดบนใบจะมีขนาดไม่ใหญ่มากไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตโดยรวม นักปลูกบางคนจะตัดใบที่มีดอกลักษณะนี้ทิ้งเพื่อให้กัญชาหันมาโฟกัสในจุดที่ทำดอกจริงๆ

กัญชาโพลีพลอยดี (Polyploidy)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาโพลีพลอยดีคือการกลายพันธุ์ในเชิงพันธุกรรมที่ต้นกัญชาจะมีโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดเป็นต้นไป การกลายพันธุ์ลักษณะนี้จะทำให้พืชมีขนาดใหญ่กว่ากัญชาสายพันธุ์เดียวกันมาก รวมถึงมีดอกขนาดใหญ่กว่าปกติ มีประสิทธิภาพสูงกว่า มีสารเข้มข้มมากกว่า และจบกระบวนการปลูกไวกว่าเนื่องจากมีปริมาณยีนมากกว่าพืชปกติถึงสองเท่าหรือมากกว่า

กัญชาสติงกี้บัด (Stringy Bud)

กัญชากลายพันธุ์

กัญชาสติงกี้บัดคือการกลายพันธุ์ที่ทำให้กลีบเลี้ยงบนดอกกัญชางอกออกเป็นเส้นและแยกจากกันแทนที่จะงอกออกเป็นก้อนแล้วรวมกันคล้ายกับพริกไทยหรือผลเบอร์รี่ การกลายพันธุ์ลักษณะนี้สามารถพบได้บ่อยในเอเชียใต้ และอเมริกาใต้ เมื่อเทียบดอกปกติ สติงกี้บัดใช้เวลาเติบโตนานกว่า และได้ผลผลิตที่น้อยกว่า ดูเหมือนว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่มีนักปลูกจำนวนไม่น้อยต้องการสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ลักษณะนี้เนื่องจากมีเอฟเฟคและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

สรุป

กัญชากลายพันธุ์เมื่อเซลล์สืบพันธุ์สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์อาจจะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมก็ได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการตามธรรมชาติ การกลายพันธุ์สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบแต่มี 10 รูปแบบที่เราพบเจอได้บ่อยในต้นกัญชาดังต่อไปนี้ 1. กัญชาฝาแฝด งอก 2 ต้นจากเมล็ดเดียว 2. กัญชาตีนเป็ดมีใบคล้ายตีนเป็ด 3. กัญชาใบเลี้ยง 3 ใบ มีใบเลี้ยง 3 ใบหรือมากกว่า 4. กัญชาเผือกและกัญชาใบด่าง มีสีเผือกหรือด่างตามจุดต่างๆ 5. กัญชาชออสเตรเลียนบาสตาร์ด ใบไม่มีรอยหยัก 6. กัญชาเถาวัลย์ กิ่งจะเลื้อยไปตามพื้นดิน 7. กัญชาฟอกซ์เทล ดอกจะคล้ายหางกระรอกชี้ขึ้นบนไม่รวมเป็นก้อน 8. กัญชาดอกเกิดบนใบ มีดอกงอกระหว่างใบและข้อต่อกิ่ง 9.กัญชาโพลีพลอยดี โตกว่ากัญชาปกติเพราะมีโครโมโซมมากกว่า 10. กัญชาสติงกี้บัด มีดอกเป็นเส้นคล้ายพริกไทยหรือผลเบอร์รี่ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้น อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์บทความ และคอมเมนท์เรื่องต้องการให้เขียนได้เลย แล้วพบกันใหม่ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

Dutchpassion & Zamnesia

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

Jive420 Avatar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *