อายุของกัญชามีไหม? มีวิธีเก็บรักษากัญชาอย่างไรให้อยู่ได้นานเป็นปี? พี่หมีมีคำตอบ

วิธีเก็บรักษากัญชาที่จะช่วยยืดอายุของกัญชาตากแห้งให้ยาวนานมากขึ้นและคงไว้ซึ่งสารที่มีประโยชน์อย่างเทอร์ปีนและแคนาบินอยด์ในส่วนต่าง ๆ ของต้น

Continue reading