XTEMOS ELEMENT

POST ELEMENT STYLE MASONRY

กัญชาแห้ง

วิธีการชุบชีวิตดอกกัญชาแห้งกรอบให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

ดอกกัญชาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาในการเก็บรักษาสาเหตุหลักที...

Continue reading

กัญชา og kush

กัญชา OG Kush คืออะไร OG หมายถึงอะไร และมีที่มาจากไหน ?

กัญชา OG Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาที่นิยมทั่วโลกจนกลายเป็นคำสแลงอย่างหนึ่งที่แปลว่า "กัญชา" เช่น OG หรือ ...

Continue reading

ไฟปลูกต้นกัญชา

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ "ไฟปลูกต้นกัญชา" ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรื...

Continue reading

กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่า

คำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างและคำศัพย์ที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 3]

หลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบคำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรและแปลว่าอะไรทั้ง 60 คำจากตอนที่ 1 และตอนที่ ...

Continue reading

กัญชา ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพย์กัญชา ภาษาอังกฤษที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 2]

เดินทางมาถึงตอนที่ 2 แล้วสำหรับคำศัพย์กัญชา ภาษาอังกฤษหลังจากที่เราได้ทราบคำศัพท์กัญชาภาษาอังกฤษหมวด A-...

Continue reading

กัญชาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 1]

หลายๆคนคงคุ้นชินกับคำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษกันอยู่บ้างเนื่องจากหลายๆคำที่สายเขียวนำมาใช้มักจะเป็นคำทับศัพ...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG DEFAULT

กัญชาแห้ง

วิธีการชุบชีวิตดอกกัญชาแห้งกรอบให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

ดอกกัญชาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาในการเก็บรักษาสาเหตุหลักที...

Continue reading

กัญชา og kush

กัญชา OG Kush คืออะไร OG หมายถึงอะไร และมีที่มาจากไหน ?

กัญชา OG Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาที่นิยมทั่วโลกจนกลายเป็นคำสแลงอย่างหนึ่งที่แปลว่า "กัญชา" เช่น OG หรือ ...

Continue reading

ไฟปลูกต้นกัญชา

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ "ไฟปลูกต้นกัญชา" ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรื...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG WITH SMALL IMAGES

กัญชาแห้ง

วิธีการชุบชีวิตดอกกัญชาแห้งกรอบให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

ดอกกัญชาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาในการเก็บรักษาสาเหตุหลักที...

Continue reading

กัญชา og kush

กัญชา OG Kush คืออะไร OG หมายถึงอะไร และมีที่มาจากไหน ?

กัญชา OG Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาที่นิยมทั่วโลกจนกลายเป็นคำสแลงอย่างหนึ่งที่แปลว่า "กัญชา" เช่น OG หรือ ...

Continue reading

ไฟปลูกต้นกัญชา

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ "ไฟปลูกต้นกัญชา" ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรื...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

กัญชาแห้ง

วิธีการชุบชีวิตดอกกัญชาแห้งกรอบให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

ดอกกัญชาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาในการเก็บรักษาสาเหตุหลักที...

Continue reading

กัญชา og kush

กัญชา OG Kush คืออะไร OG หมายถึงอะไร และมีที่มาจากไหน ?

กัญชา OG Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาที่นิยมทั่วโลกจนกลายเป็นคำสแลงอย่างหนึ่งที่แปลว่า "กัญชา" เช่น OG หรือ ...

Continue reading

ไฟปลูกต้นกัญชา

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ "ไฟปลูกต้นกัญชา" ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรื...

Continue reading

กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่า

คำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างและคำศัพย์ที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 3]

หลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบคำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรและแปลว่าอะไรทั้ง 60 คำจากตอนที่ 1 และตอนที่ ...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG ALTERNATIVE

กัญชาน่ารู้

วิธีการชุบชีวิตดอกกัญชาแห้งกรอบให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง

กัญชาแห้ง
ดอกกัญชาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น และระยะเวลาในการเก็บรักษาสาเหตุหลักที...

Continue reading

กัญชาน่ารู้

กัญชา OG Kush คืออะไร OG หมายถึงอะไร และมีที่มาจากไหน ?

กัญชา og kush
กัญชา OG Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาที่นิยมทั่วโลกจนกลายเป็นคำสแลงอย่างหนึ่งที่แปลว่า "กัญชา" เช่น OG หรือ ...

Continue reading

เทคนิคการปลูก

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

ไฟปลูกต้นกัญชา
การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ "ไฟปลูกต้นกัญชา" ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรื...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS