เทคนิคการปลูก, กัญชาน่ารู้

ความสำคัญของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ในไฟปลูกต้นกัญชา

ไฟปลูกต้นกัญชา
การปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ “ไฟปลูกต้นกัญชา” ในสมัยก่อนไฟปลูกกัญชาหรือไฟปลูกพืชในที่ร่มมักจะมีแสงสีม่วงที่โดดเด่น ปัจจุบันไฟปลูกกัญชาในตลาดส่วนใหญ่จะมีแสงสีขาวซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าแสงสีม่วงเพียงอย่างเดียวและเมื่อมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไฟปลูกกัญชามากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแสงสีแดงหรือแสงฟาร์เรด (Far-red) มีความสำคัญในเจริญเติบโตอย่างยิ่งต่อพืชและต้นกัญชาเช่นกัน ในบทความนี้พี่หมีจะพาเพื่อนๆทำความรู้จักแสงฟาร์เรด (Far-Red) ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรในการปลูกกัญชา
ไฟปลูกต้นกัญชา

แสงฟาร์เรด (Far-Red) คืออะไร?

แสงฟาร์เรดอยู่ที่ปลายสีแดงที่ไกลที่สุดของสเปกตรัมก่อนถึงอินฟราเรด ความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 700 ถึง 750 นาโนเมตร ทำให้มนุษย์สามารถมองเห็นได้เพียงเล็กน้อยซึ่งแสงฟาร์เรด (Far-Red) มีส่วนสำคัญต่อผลผลิตของพืช

ไฟปลูกต้นกัญชา

แสงฟาร์เรด (Far-Red) ส่งผลอย่างไรกับกัญชา

แม้ว่าแสงฟาร์เรด (Far-Red) ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการสังเคาะห์แสงโดยตรงแต่ก็สนับสนุนกระบวนการเจริญเติบโตของพืชในลักษณะอื่นๆ ความยาวคลื่นแสงสีแดงจะกระตุ้นปฏิกิริยาทางชีวภาพให้พืชเปิดโหมดเจริญเติบโต หากนำมาใช้กับการปลูกกัญชาอย่างถูกวิธีเราสามารถดึงการเจริญเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพของกัญชาออกมาได้ มาดูประโยชน์ของแสงฟาร์เรดกัญครับ

ไฟปลูกต้นกัญชา

1. สนับสนุนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ใบของพืชสามารถดูดซับเพียง 30% ของแสงฟาร์เรด (Far-Red) ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนและส่งผ่าน แต่อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าการดูดซับแสงฟาร์เรดเพียง 30% จะมีประโยชน์เพียงน้อยนิด เราต้องมองผลประโยชน์โดยรวมของการมีแสงฟาร์เรดรวมอยู่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยซึ่งโฟตอนฟาร์เรดจะมีปฏิสัมพันธ์กับโฟตอนที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า การวิจัยล่าสุดพบว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นกัญชาจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อต้นกัญชาได้รับแสงในช่วงความยาวคลื่นที่สั้นกว่าและยาวกว่าพร้อมกัน

2. ช่วยเพิ่มสารสำคัญต่างๆในกัญชาที่สูงขึ้น

การวิจัยพบว่าสเปกตรัมแสงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศัพยภาพของพืชและสาร Cannabinoids เช่น CBGA, CBDA, THCA และ CBCA ซึ่งแสงฟาร์เรด (Far-Red) มีส่วนช่วยให้พืชเพิ่มสาร Cannabinoids ที่สูงขึ้น

3. ช่วยเพิ่มการจับแสงมากขึ้น

ไฟปลูกฟาร์เรด (Far-Red) มีประโยชน์หลายประการต่อพืชนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วยังมีส่วนช่วยให้พืชทราบถึงสภาพแวดล้อมอีกด้วย เมื่อกัญชาสัมผัสได้ถึงโฟตอนฟาร์เรดที่เพิ่มขึ้นต้นกัญชาจะคิดว่าตัวเองอยู่ในร่มเงาและมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทำให้ต้นกัญชาพยายามเติบโตเร็วขึ้นโดยเพิ่มความสูงและขนาดของใบให้ใหญ่ขึ้น ใบที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยจับแสงได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตที่เราจะได้รับ

4. ลดระยะเวลาการเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงทำดอก

พืชส่วนใหญ่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาลยกเว้นพืชที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร กัญชาเป็นพืชที่มีอายุกลางวันสั้นซึ่งหมายความว่าต้นกัญชาจะออกดอกในช่วงที่มีเวลากลางคืนที่ยาวนาน การให้แสงฟาร์เรด (Far-Red) ช่วยให้ต้นกัญชาสามารถออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อเราปรับไฟเป็น 12/12 จากเดิมต้นกัญชาจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงทำดอกภายใน 2 อาทิตย์เหลือเพียงอาทิตย์เดียว

ไฟปลูกต้นกัญชา

5. เพิ่มขนาดดอก

นักปลูกที่ปลูกกัญชาด้วยแสงฟาร์เรด (Far-Red) ควบคู่ไปกับแสงจากไฟปลูกทั่วไป ในช่วงที่ต้นกัญชากำลังทำดอกจะพบว่าต้นกัญชามีดอกขนาดใหญ่ขึ้นและแน่นขึ้น หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพดอกกัญชาของคุณให้กลายเป็ยดอกกัญชาระดับ Top-shelf คุณควรใช้แสงฟาร์เรดในการปลูกด้วย

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวสูงสุด

แม้ว่าคุณจะเป็นนักปลูกมือใหม่หรือเคยปลูกกัญชาด้วยไฟปลูกทั่วไปมาแล้ว แต่เมื่อคุณได้ทดลองปลูกกัญชาด้วยไฟปลูกที่มีแสงฟาร์เรด (Far-Red) คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมของแสงมีผลต่อผลผลิตของต้นกัญชาอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่การให้แสงตามช่วงเวลาของสายพันธุ์กัญชาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงสเปกตรัมของแสงและค่าแสงที่พืชได้รับด้วย

7. จบรอบการปลูกได้เร็วขึ้น

เมื่อใช้แสงฟาร์เรด (Far-Red) อย่างถูกวิธีเราจะเห็นถึงความเร็วในการเก็บเกี่ยวต่อรอบปลูกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากให้แสงฟาร์เรด (Far-Red) ที่มากเกินไปในช่วงทำดอกอาจทำให้ต้นกัญชายืดเกินไปและมีความลำบากในการแบกรับน้ำหนักดอกขนาดใหญ่

8. สร้างภูมิต้านทาน

แสงฟาร์เรด (Far-Red) ช่วยให้กัญชาสร้างภูมิต้านทานต่ออุณหูมิต่ำและเกลือซึ่งหมายความว่าต้นกัญชาสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและดินที่มีเกลือได้เพิ่มขึ้น เราจะเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่อเมื่อเราย้ายต้นกัญชาไปปลูกในอีกกระถางหนึ่งซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการช็อคได้อีกด้วย

ไฟปลูกต้นกัญชา

ไฟเร่งดอก Red Booster Hyper-red และ Far-red

Hyper Red คลื่นแสง 660nm

660nm เป็นช่วงแสงที่ต้นกัญชาใช้ในการสังเคราะห์แสงได้มากในช่วงทำดอกเป็นพิเศษ ช่วยเร่งให้ต้นสร้างอาหารและพลังงานได้มากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยโดยตรงให้ต้นมีผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดอกแน่นและใหญ่ขึ้น ได้น้ำหนักมากขึ้น และยังได้ดอกทรงที่สวยงามมากขึ้นอีกด้วย

Far Red คลื่นแสง 730nm

730nm แสงช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในธรรมชาติ หากเรามองท้องฟ้าช่วงเย็นเราจะเห็นแสงบนท้องฟ้าออกเป็นโทนแดงเย็นๆ ต้นไม้จะปรับระดับฮอร์โมนให้เปลี่ยนเวลาในแต่ละวันและทำให้ต้นไม้รู้เวลาได้ชัดเจนมากขึ้น จากงานวิจัยแสงฟาร์เรด (Far-red) ยังช่วยให้พืชมีใบที่ใหญ่ กิ่งก้านยาวและแตกยอดได้มากขึ้น พร้อมสร้างพลังงานได้มากขึ้นอีกด้วย และเมื่อเปิดแสงฟาร์เรด (Far-red) ก่อนเปิดไฟและหลังปิดไฟประมาณ 20-40 นาที ทำให้ต้นไม้สังเคราะห์แสง สร้างพลังงาน และรากยาวขึ้นกว่ากว่า 20% และเมื่อทำงานคู่กับ 660nm เปิดคู่กับไฟหลัก STORM จะทำให้เกิด Emerson Effect ทำให้ต้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นอีก 20%

สรุป

แสงฟาร์เรด (Far-Red) คือแสงสีแดงที่ไกลที่สุดของสเปกตรัมก่อนถึงอินฟราเรด ความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 700 ถึง 750 นาโนเมตรหรือเป็นแสงช่วงโพล้เพล้ตามธรรมชาติซึ่งมีส่วนสำคัญต่อผลผลิตของพืชมีส่วนช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มสารสำคัญต่างๆของกัญชา ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นทั้งในช่วงทำใบและช่วงทำดอกเพราะสามารถจับแสงได้มากขึ้นส่งผลให้ดอกใหญ่ขึ้นและแน่นขึ้น อีกทั้งยังช่วยจบรอบการปลูกได้เร็วขึ้นรวมถึงสร้างภูมิต้านทานในการย้ายกระถางได้อีกด้วย ประโยชน์เยอะขนาดนี้พี่หมีเชื่อว่าการใช้แสงฟาร์เรดเป็นไฟเสริมคุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

Boyagrowlight

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

Jive420 Avatar

#ไฟปลูกต้นกัญชา #ไฟปลกตนไม led grow light #smart board relative specturm #light รน sl grow mars #led grow light รน sl

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *