เทคนิคการปลูก

8 ขั้นตอนการโคลนนิ่งกัญชาฉบับง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้

โคลนนิ่งกัญชา
การโคลนนิ่งกัญชาเป็นวิธีการขยายพันธุ์กัญชาที่นิยมที่สุดทั้งการปลูกภายในบ้านไปจนถึงระดับโรงเรือนเพราะเป็นวิธีที่ประหยัด ง่าย โคลนออกมาได้หลายต้น และยังมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ที่เราโคลนมาทุกประการซึ่งทำให้เราได้กัญชาต้นใหม่ที่มีรูปร่าง กลิ่นเทอร์ปีน และสารสำคัญของกัญชาที่คล้ายๆเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ต้นโคลนเจริญเติบโตด้วย ในบทความนี้พี่หมีจะชวนเพื่อนๆทำความรู้จักการโคลนนิ่งและขั้นตอนการโคลนนิ่งต้นกัญชากัญครับ
โคลนนิ่งกัญชา

การโคลนนิ่งต้นกัญชาคืออะไร

การโคลนนิ่งคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหมายความว่าเราจะได้ต้นกัญชาที่โคลนออกมามีลักษณะเหมือนต้นแม่พันธุ์ซึ่งจะแตกต่างกับการสืบพันธุ์โดยทั่วไปของต้นกัญชาที่เกิดการผสมพันธุ์ระหว่างต้นตัวผู้และต้นตัวเมียโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผสมระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์รวมถึงจะได้เมล็ดที่สุ่มเพศอีกด้วย การโคลนนิ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลากว่าการเพาะเมล็ดจำนวนเยอะๆและยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินไปกับเมล็ดที่ไม่งอกอีกทั้งการโคลนนิ่งจะช่วยลดกระบวนการเจริญเติบโตสูงถึง 1 เดือน

การโคลนนิ่งหรือการปักชำทำได้โดยการตัดกิ่งออกจากต้นกัญชาที่เราเลือกไว้เป็นต้นแม่พันธุ์โดยที่ต้นแม่พันธุ์ต้องเป็นต้นที่แข็งแรงไม่มีโรค หากต้นแม่พันธุ์มีโรคต้นโคลนจะมีโรคตามไปด้วยและควรใช้ต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ในช่วงทำใบเท่านั้น เพื่อนๆสามารถคัดเลือกต้นแม่พันธุ์แล้วปล่อยให้อยู่ในระยะทำใบโดยการเปิดไฟ 16/8 ชั่วโมงไปตลอดเพื่อตัดกิ่งออกมาปักชำได้เรื่อยๆได้เช่นกันแต่ควรมีห้องสำหรับปลูกต้นแม่พันธุ์โดยเฉพาะเพราะต้นแม่พันธุ์จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ ต้นโคลนนิ่งที่โคลนมาจากต้นแม่พันธุ์ตัวเมียจะการันตีว่าต้นโคลนจะเป็นตัวเมียด้วยซึ่งดีกว่าการนำเมล็ดสุ่มเพศมาปลูกเพื่อต้องการดอก อีกทั้งต้นโคลนนิ่งมีอัตตราการเจริญเติบโต รูปร่าง กลิ่นเทอร์ปีน และสารอื่นๆที่เหมือนกับต้นแม่พันธุ์ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสารอาหารที่ต้นโคลนได้รับด้วยครับ

โคลนนิ่งกัญชา

คุณสมบัติในการคัดเลือกแม่พันธุ์

 • เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • มีกลิ่นและรสชาติที่ดี
 • ให้ผลผลิตในปริมาณสูง
 • มีไตรโคมหนาแน่น
 • ทนทานต่อศัตรูพืชและเชื้อรา
โคลนนิ่งกัญชา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการโคลนกัญชา

 1. กล่องเพาะเมล็ด/กล่องเพาะต้นกล้า
 2. ภาชนะสำหรับแช่กิ่ง
 3. กรรไกรตัดกิ่ง
 4. ต้นแม่พันธุ์
 5. วัสดุปลูก
 6. น้ำยาเร่งราก
 7. ป้ายชื่อ

มาเริ่มโคลนนิ่งกัญเลย

โคลนนิ่งกัญชา

1. เตรียมตัดกิ่งเพื่อโคลนนิ่ง

ขั้นตอนแรกเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการโคลนนิ่งให้พร้อมก่อนทำการโคลนโดยต้องมีถุงมือ, กรรไกรตัดกิ่ง, น้ำยาเร่งราก, กล่องเพาะเมล็ด/กล่องเพาะต้นกล้า, วัสดุปลูก, ภาชนะสำหรับแช่กิ่ง, ป้ายชื่อและต้นแม่พันธุ์ที่จะทำการโคลนนิ่ง

โคลนนิ่งกัญชา

2. ตัดกิ่งที่ต้องการโคลนเลยฉับๆ

ขั้นตอนที่สองให้เพื่อนๆตัดกิ่งที่ต้องการโคลนนิ่งโดยเลือกจากความแข็งของกิ่งหรือกิ่งที่แก่ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของต้น เพื่อนๆจะตัดกิ่งตรงๆเลยก็ได้แล้วค่อยมาตัดเฉียงในตอนหลังหรือจะตัดทำมุมเฉียง 45 องศาเลยก็ได้ครับโดยตัดให้อยู่ระหว่าง Node ของกิ่ง

โคลนนิ่งกัญชา

3. ตัดกิ่งย่อยออกก่อนแล้วค่อยไปต่อ

ขั้นตอนที่สามให้เพื่อนๆตัดกิ่งย่อยด้านล่างของกิ่งโคลนออกให้เหลือใบคู่หลักด้านบนไว้ จะตัดใบล่างออกมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับ หากมีใบเยอะพืชจะคายน้ำเยอะตามไปด้วยซึ่งการโคลนนิ่งต้นโคลนไม่ควรคายน้ำเยอะเกินไปจะส่งผลให้รากเติบโตได้ช้าลง

โคลนนิ่งกัญชา

4. เล็มปลายใบทิ้งลดการคายน้ำ

ขั้นตอนที่สี่ให้เพื่อนๆเล็มปลายใบที่เหลืออยู่ออกทั้งหมดโดยเว้นยอดอ่อนด้านบนสุดไว้ครับ เพื่อนๆควรเล็มใบออกประมาณ 30-40% ของพื้นที่ใบนั้นๆเพื่อลดการคายน้ำของกิ่งโคลน

โคลนนิ่งกัญชา

5. จุ่มกิ่งโคลนลงน้ำยาเร่งรากเลย

ขั้นตอนที่ห้าเพื่อนๆจะต้องขูดเนื้อเยื่อของปลายกิ่งโคลนออกเล็กน้อยแล้วจุ่มลงน้ำยาเร่งรากที่เราเตรียมไว้ในภาชนะแช่กิ่งโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีหรือจะจุ่มแล้วปักลงวัสดุปลูกเลยก็ได้เช่นกัน

โคลนนิ่งกัญชา

6. ได้เวลาปักกิ่งโคลนลงวัสดุปลูกแล้ว

ขั้นตอนที่หกได้เวลาปักกิ่งโคลนลงวัสดุปลูกแล้วในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องเตรียมวัสดุปลูกในกล่องเพาะต้นกล้าให้เรียบร้อยก่อนโดยใช้พีทมอสผสมเพอร์ไลท์ในสัดส่วน พีทมอส 70% และเพอร์ไลท์ 30% หรือใช้ขุยมะพร้าวและดินปลูกก็ได้เช่นกันโดยที่วัสดุปลูกต้องไม่แน่นจนเกินไป หลังจากนั้นนำกิ่งโคลนที่จุ่มน้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วปักลงในวัสดุปลูกให้มีความลึกโดยประมาณ 1 ข้อนิ้ว

โคลนนิ่งกัญชา

7. รดน้ำแล้วปิดฝากล่องเพาะต้นกล้า

ขั้นตอนที่เจ็ดให้เพื่อนๆรดน้ำ RO โดยปรับค่า pH ให้เรียบร้อยหรือจะเป็นน้ำ RO ผสมกับ Power Root ปุ๋ยเร่งรากจาก WICCA โดยใช้อัตราส่วน 1 ml ต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วรดลงไป 12 ml ต่อ 1 หลุมปลูกหรือ 1 ต้นหลังจากนั้นให้เพื่อนๆฉีดน้ำ RO โดยใช้ฟ็อกกี้ฉีดให้ทั่วบริเวณกล่องเพาะต้นกล้าเพื่อเพิ่มความชื้นภายในกล่องแล้วปิดฝากล่องได้เลยซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นภายในกล่องยิ่งขึ้น

โคลนนิ่งกัญชา

8. เปิดไฟ BearLED Tyson 18W สำหรับเพาะต้นกล้า

ขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆนำกล่องเพาะต้นกล้าไปวางไว้ใต้ไฟปลูก BearLED Tyson 18W โดยเปิดไฟปลูก 18 ชั่วโมงและปิด 6 ชั่วโมงเพื่อเลียนแบบสภาพแวดล้อมในช่วงทำใบของต้นกัญชา ทำขั้นตอนนี้ประมาณ 10 วันหรือตรวจเช็คจากรากว่าทะลุหลุมเพาะต้นกล้าแล้วหรือยังหากรากทะลุแล้วหมายความว่าต้นโคลนพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วครับ

สรุป

การโคลนนิ่งคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำได้โดยการตัดกิ่งจากต้นแม่พันธุ์ที่เราเลือกไว้มาปักชำให้กลายเป็นต้นกัญชาต้นใหม่โดยมีลักษณะ กลิ่น และผลผลิตใกล้เคียงหรือเหมือนกับต้นแม่พันธุ์เนื่องจากมีรหัสพันธุกรรมเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีรหัสพันธุกรรมเดียวกันแต่ถ้าหากปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอาจทำให้ต้นออกมาแตกต่างกันได้ครับ การโคลนนิ่งกัญชาประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอนดังที่กล่าวไปโดยต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการโคลนนิ่งด้วยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ไม่ยากเลยครับ หากใครปลูกในที่ร่มควรใช้ไฟปลูก BearLED Tyson 18w ในการเพาะต้นกล้าหรือต้นโคลนจะทำให้ต้นโคลนได้รับแสงอย่างเต็มที่รากงอกไวพร้อมเจริญเติบโตในสเต็ปต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก

Leafly

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

Jive420 Avatar

#การ ปักชำ ในขวดน้ำ #โคลนนงกญชา ขยายพนธ เหมอนตนแม โคลนนงตนกญชา หรอปกชำกญชา #ขยายพนธ เหมอนตนแม โคลนนงตนกญชา หรอปกชำกญชา เรองงายๆ
#กาลงมองหาทจะไดรบประโยชนสงสดจากพชกญชา autoflowering ของคณหรอไม จากนนคณจะตองเรยนรวธโคลนพวกเขา #หรอปกชำกญชา เรองงายๆ ทใครๆ กทำได โคลนนงกญชาคออะไรโคลนนงกญชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *