เทคนิคการปลูก

การย้ายกระถางกัญชาสำคัญอย่างไร ควรย้ายเมื่อไหร่ และทำอย่างไร

ย้ายกระถางกัญชา
ทุกคนเลยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราต้องย้ายกระถางกัญชา การย้ายกระถางปลูกกัญชาสำคัญอย่างไร สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องย้ายกระถางแล้ว พี่หมีขอบอกเลยว่าไม่ควรทำเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต้นกัญชาจะรากเน่าและสูญเสียดินปลูกหรือวัสดุปลูกต่างๆ ทางที่ดีควรเพาะเมล็ดลงถาดเพาะเมล็ด แก้วพลาสติกหรือกระถางขนาดเล็กแล้วค่อยย้ายกระถางจะดีกว่า แต่จะดีกว่าอย่างไร ควรย้ายเมื่อไหร่ และทำอย่างไรตามอ่านในบทความนี้ได้เลยครับ
ย้ายกระถางกัญชา

การย้ายกระถางปลูกกัญชาสำคัญอย่างไร

การย้ายกระถางปลูกเปรียบเสมือนการย้ายบ้านให้ต้นกัญชาสาเหตุหลักที่ต้องย้ายกระถางปลูกเพราะการย้ายกระถางปลูกที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้รากชอนไชมากขึ้นและเมื่อรากมีพื้นที่เพิ่มขึ้นพืชจะเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น ภาชนะในการปลูกต้นกัญชาจะเป็นตัวกำหนดว่ารากสามารถยืดออกได้มากน้อยเพียงใดหากภาชนะที่ปลูกเล็กเกินไปจะทำให้ต้นกัญชาแคระเนื่องจากพื้นที่ของรากน้อยเกินไปรากไม่สามารถขยายตัวออกไปได้และเมื่อรากขยายตัวออกไม่ได้ รากจะพันกันยุ่งเหยิงส่งผลให้เกิด “รากยึด” ซึ่งทำให้พืชขาดออกซิเจน เมื่อพืชขาดออกซิเจนพืชจะแคระแกร็นและขาดสารอาหาร

หลายๆคนคงคิดว่าในเมื่อปลูกกัญชาในกระถางขนาดเล็กแล้วจะเกิดปัญหาดังกล่าว เราสามารถปลูกกัญชาลงกระถางใหญ่ทีเดียวเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องย้ายกระถางอีก พี่หมีขอบอกเลยว่าไม่ควรทำครับเพราะรากอันน้อยนิดที่มาจากเมล็ดโดยตรงหรือต้นโคลนนิ่งเมื่อปลูกลงกระถางใหญ่ที่มีดินปลูกเยอะและเมื่อคุณรดน้ำลงไปรากไม่สามารถดูซับน้ำทั้งหมดได้ทำให้น้ำขังอยู่ในดินส่งผลให้รากเน่าในที่สุดซึ่งรากเน่าจะทำให้ต้นกัญชาที่เราปลูกมีโอกาสตายได้ครับ ดังนั้นเราควรเพาะเมล็ดในภาชนะขนาดเล็กเช่นแก้วน้ำหรือกระถางขนาดเล็กก่อนเมื่อรากงอกเต็มภาชนะเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางปลูกใบใหม่จะดีที่สุดครับ

ย้ายกระถางกัญชา

เมื่อ “รากยึด” จะเกิดอาการดังต่อไปนี้

 • ต้นดูไม่ค่อยแข็งแรง บอบบาง
 • ช่วงทำดอกจะชะลอการเจริญเติบโต
 • ก้านเปลี่ยนเป็นสีแดง
 • พืชขาดสารอาหาร

หากต้นกัญชาต้องการรดน้ำมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะต้องย้ายกระถางปลูกแล้ว

ย้ายกระถางกัญชา

ควรย้ายกระถางปลูกเมื่อไหร่

การย้ายกระถางปลูกส่วนใหญ่มักจะมีการย้าย 1-2 ครั้ง ในช่วงชีวิตของพืชแต่สามารถย้ายมากกว่านั้นก็ได้ตัวอย่างเช่น
ย้ายจากภาชนะที่หนึ่ง (ขนาด 1 แกลลอน) ไปยังภาชนะที่สอง (ขนาด 2 แกลลอน): 4-8 สัปดาห์หลังจากเมล็ดงอก
ย้ายจากภาชนะที่สอง (ขนาด 2 แกลลอน) ไปยังภาชนะที่สาม (ขนาด 5 แกลลอน): ย้ายหลังจาก 8-12 สัปดาห์ต่อมาหรือ 2 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่ช่วงทำดอก
นักปลูกบางคนอาจจะย้ายกระถางเพียงครั้งเดียวเช่น เพาะเมล็ดในกระถางขนาด 1 แกลลอนแล้วย้ายกระถางไป 5 แกลลอนโดยที่ข้ามกระถางขนาด 2 แกลลอนไปการย้ายกระถางแบบนี้สามารถทำได้เช่นกัน การย้ายจากกระถางปลูกลงดินสามารถย้ายลงดินได้ตั้งแต่กระถางแรกโดยตรงไม่ต้องย้าย 2 ครั้งแต่ต้องดูสภาพอากาศในช่วงที่ทำการย้ายกระถางด้วยครับ

สัญญาณบ่งชี้ว่าต้นกัญชาพร้อมสำหรับการย้ายกระถาง

จำนวนใบ

ต้นอ่อนที่เจริญเติบโตในกระถางขนาดเล็กมักจะพร้อมย้ายกระถางปลูกหลังจากใบงอก 4-5 คู่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปของแต่ละสายพันธุ์

พัฒนาการของราก

ตรวจสอบรูระบายน้ำของภาชนะที่ใช้หรือกระถางปลูกหากมีรากออกมาจากรูระบายน้ำก็ถึงเวลาย้ายกระถางแล้ว รากควรเป็นสีขาวที่เห็นได้ชัดหากมีสีดำคล้ำๆอาจเป็นสัญญาบ่งบอกว่า “รากยึด” ในกรณีนี้ควรย้ายกระถางทันที

สิ้นสุดช่วงทำใบ

ต้นกัญชาควรย้ายกระถางครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงทำดอกโดยที่ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของรากเนื่องจากช่วงทำดอกเป็นช่วงที่ต้นกัญชามีการเจริญโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องการพลังงานสูงในการสร้างเจริญเติบโตของดอกซึ่งต้องการพื้นที่จำนวนมากในการพัฒนารากด้วย

ย้ายกระถางกัญชา

ต้นกัญชาต้องการพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเท่าไหร่

ความสูงของต้น 0-6 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 4 นิ้วหรือ 16 ออนซ์

ความสูงของต้น 6-12 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 1 แกลลอน

ความสูงของต้น 12-24 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 3 แกลลอน

ความสูงของต้น 24-42 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 5 แกลลอน

ความสูงของต้น 42-60 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 10 แกลลอน

ความสูงของต้น 60-84 นิ้ว ใช้ภาชนะปลูกขนาด 20 แกลลอน

เมื่อย้ายภาชนะหรือกระถางปลูกให้ใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่าซึ่งจะช่วยลดการย้ายกระถางบ่อยๆและช่วยลดความเสี่ยงที่ต้นกัญชาช็อคจากการย้ายกระถางอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายจากภาชนะปลูกขนาด 1 แกลลอน เป็น 2 แกลลอน และเป็น 5 แกลลอน หรือย้ายจากภาชนะปลูกขนาด 2 แกลลอน เป็น 5 แกลลอน และเป็น 10 แกลลอน ต้นกัญชาที่ปลูกในร่ม (Indoor) สามารถใช้กระถางขนาด 5 แกลลอนเป็นกระถางสุดท้ายได้ ส่วนกัญชาที่ปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) ในกระถางหรือภาชนะอื่นๆอาจจะต้องใช้ภาชนะที่ใหญ่กว่าเพื่อให้ได้ต้นขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้กระถางหรือภาชนะอื่นๆที่มีขนาด 10-20 แกลลอน

ย้ายกระถางกัญชาอย่างไร

การย้ายกระถางมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการช็อคของต้นกัญชาซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและมีโอกาสที่ต้นกัญชาจะตายได้ อย่างไรก็ตามการย้ายกระถางปลูกอย่างเหมาะสมและถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวอีกทั้งยังมีประโยชน์ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบรากและการผลิตดอกของต้นกัญชาอีกด้วย

ย้ายกระถางกัญชา

การย้ายกระถางครั้งแรก

ต้นอ่อนกัญชาควรใช้กระถางขนาด 4 นิ้วหรือ 1 แกลลอน กระถางไซส์นี้มีขนาดเพียงพอสำหรับ 2-3 สัปดาห์ก่อนการย้ายกระถาง การย้ายกระถางปลูกครั้งแรกควรย้ายเมื่อต้นแตกใบ 4-5 คู่แล้วเท่านั้นขั้นตอนการย้ายมีดังนี้

 • ล้างมือหรือสวมถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของรากและรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด
 • รดน้ำต้นกัญชาเพียงเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยงในการช็อค ไม่ควรรดน้ำให้เปียกโชกเพราะทำให้ย้ายกระถางยากขึ้น
 • เติมดินหรือวัสดุปลูกสำหรับกระถางใหม่ ขุดดินออกให้เพียงพอกับรากของต้นกัญชาที่จะทำการย้าย
 • หลีกเลี่ยงการเติมดินมากเกินไปหรือแน่นเกินไปทั้งก่อนการย้ายและขั้นตอนฝังกลบเนื่องจากจะทำให้ระบบรากเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการรบกวนและการทำร้ายราก การย้ายกระถางครั้งแรกมีความเสี่ยงมากที่สุดที่ก่อให้เกิดอาการช็อคซึ่งมีผลมาจากรากเกิดความเสียหาย
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดหรือแสงไฟที่รุนแรงเมื่อทำการย้ายกระถางจะช่วยลดความเสี่ยงอาการช็อค
 • รดน้ำต้นกัญชาตามปกติเมื่อย้ายกระถางเสร็จแล้ว
ย้ายกระถางกัญชา

การย้ายกระถางครั้งต่อไป

คุณอาจจะต้องย้ายกระถางปลูกของคุณเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 เมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ว่าต้นกัญชาพร้อมสำหรับการย้ายกระถางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงสุดของพืช ขั้นตอนการย้ายกระถางทำแบบเดียวกับการย้ายกระถางครั้งแรกโดยใช้กระถางขนาดใหญ่กว่าเดิม 2 เท่าเสมอ ควรย้ายกระถางครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงทำดอก 1-2 สัปดาห์ในช่วงทำดอกไม่ควรย้ายกระถางหรือเปลี่ยนภาชนะในการปลูกแล้วเพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงทำดอกต้นกัญชาจะไม่มีเวลาในการฟื้นฟูร่างกายได้เหมือนช่วงทำใบ ในกรณีที่ย้ายกระถางต้นกัญชาที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงประมาณหนึ่งควรมีเสาหรือไม้ไผ่ช่วยผยุงลำต้นหลังจากการย้ายกระถางด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นกัญชา

ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา
ย้ายกระถางกัญชา

สรุป

การย้ายกระถางปลูกกัญชาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะเมื่อต้นมีรากเต็มกระถางเดิมแล้ว หากไม่ย้ายจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาดังที่กล่าวไปข้างต้นและไม่ควรปลูกกัญชาลงกระถางใหญ่ทีเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการย้ายกระถางเนื่องจากจะก่อให้เกิดปัญหารากเน่าและต้นกัญชาอาจจะตายในที่สุด การย้ายกระถางปลูกกัญชามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการช็อคแต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้หากเราทำการย้ายกระถางอย่างถูกวิธี คุณสามารถย้ายกระถาง 1 ครั้งหรือ 2-3 ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางการปลูกของคุณเองแต่ควรย้ายไปกระถางที่ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่าเสมอและย้ายครั้งสุดท้ายก่อนที่ต้นกัญชาจะเข้าสู่ช่วงทำดอก 1-2 สัปดาห์ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

Leafly

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร
หรือบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ รวมบทความ Growstuff

Jive420 Avatar

#เปลี่ยนกระถางต้นไม้ เฉา #เปลี่ยนกระถาง รดน้ำ #เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนกระถาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *