เทคนิคการปลูก

ฟลัชกัญชาคืออะไร ทำอย่างไร และควรทำเมื่อไหร่ ?

ฟลัชกัญชา
นักปลูกกัญชาหน้าใหม่คงเคยได้ยินคำว่า ฟลัช (Flushing) มาบ้างไม่มากก็น้อย แต่มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าการฟลัชกัญชาคืออะไรแล้วต้องทำอย่างไรส่งผลให้นักปลูกหลายๆคนปลูกกัญชาโดยที่ไม่ได้ฟลัชรวมถึงไม่ทราบวิธีการแก้ปัญหาปุ๋ยเกินหรือปุ๋ยล็อค (Nutrient Lockout) บทความนี้พี่หมีจะอธิบายถึงการฟลัชว่ามันคืออะไร ทำอย่างไร และควรทำเมื่อไหร่ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของต้นโดยการฟลัชและพัฒนารสชาติให้ดียิ่งขึ้น
ฟลัชกัญชา

การฟลัชคืออะไร

การฟลัชกัญชาคือ การงดให้สารอาหารแก่พืชและการชะล้างบริเวณรากด้วยน้ำเปล่าที่ควบคุมค่า pH หรือด้วยน้ำยาช่วยฟลัช นักปลูกส่วนใหญ่เชื่อว่าการฟลัชก่อนการเก็บเกี่ยวจะช่วยยกระดับดอกกัญชาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นทั้งในด้านรสชาติ กลิ่น Terpenes รวมถึงความสมูทของดอกเมื่อนำมาใช้งาน อย่างไรก็ตามการฟลัชไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ทำให้ดอกมีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของสารอาหารในพืช เช่น ปัญหาปุ๋ยล็อคหรือปัญหาค่า pH เป็นต้น การฟลัชเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของสารอาหารจะช่วยให้ต้นกัญชาของคุณกลับมาปกติเร็วขึ้นแต่ควรฟลัชในช่วงทำใบ (Veg) โดยเฉพาะการปลูกกัญชาโฟโต้ (Photo) ในระบบปิด (Indoor) จะทำให้คุณเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อในช่วงทำดอก

ฟลัชกัญชา

ควรฟลัชต้นกัญชาเมื่อไหร่

นักปลูกหลายๆคนมีช่วงเวลาในการฟลัชที่แตกต่างกัน เมื่อคุณปลูกกัญชาหลายครั้งจนมีประสบการณ์และเกิดความชำนาญคุณจะมีวิธีการฟลัช ระยะเวลาในการฟลัช รวมถึงช่วงที่ต้องฟลัชของคุณเอง อย่างไรก็ตามพี่หมีได้รวบรวมวิธีการฟลัช 2 ช่วงหลักที่คุณควรรู้ดังนี้

ฟลัชกัญชา

ฟลัชเมื่อต้นเกิดอาการปุ๋ยล็อค

ปุ๋ยล็อคหรือ Nutrient Lockout คือ อาการที่พืชได้รับสารอาหารมากเกินไปรวมถึงการให้สารอาหารที่มีค่า pH ไม่เหมาะสมจนทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมสารอาหารแม้จะให้ปุ๋ยเพิ่มหรือมีสารอาหารในดินอยู่แล้วก็ตาม ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งนักปลูกที่มีประสบการณ์และนักปลูกมือใหม่ เป็นปัญหายอดนิยมที่นักปลูกหลายๆคนต้องพบเจอ พืชที่เกิดอาการปุ๋ยล็อคจะแสดงอาการดังนี้

  • ต้นจะหยุดโตหรือต้นแคระ
  • ใบมีลักษณะอ่อนปวกเปียก
  • ปลายใบไหม้
  • สัญญาณการขาดสารอาหารประเภทต่างๆ

เมื่อคุณได้พิจารณาแล้วว่าต้นของคุณมีอาการปุ๋ยล็อค (Nutrient Lockout) การฟลัชเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วที่สุด นักปลูกส่วนใหญ่มักจะฟลัชด้วยน้ำยาฟลัชสูตรพิเศษที่จะทำงานดักจับสารอาหารหรือเกลือที่มากเกินไปผสมไปกับน้ำเปล่าที่ใช้เป็นตัวกลางในการชะล้าง อย่างไรก็ตามการใช้น้ำเปล่าควบคุมค่า pH ใช้ได้เช่นกันแต่มีประสิทธิภาพที่น้อยกว่า

ฟลัชกัญชา

ฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวหรือฟลัชครั้งสุดท้าย

การฟลัชที่พบบ่อยที่สุดคือการฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกกันว่า การฟลัชครั้งสุดท้าย (Final Flush) นักปลูกหลายคนเชื่อว่าการฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวจะได้ผลผลิตที่สะอาด สมูท และมีกลิ่นที่ดีกว่า นักปลูกส่วนใหญ่จะฟลัชต้นกัญชาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว การฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวจะล้างสารอาหารในวัสดุปลูกออกทั้งหมดและบังคับให้พืชใช้สารอาหารที่เก็บสะสมไว้ส่งผลให้ดอกมีรสชาติดีขึ้น เผาไหม้ได้ดีขึ้น การฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักปลูกที่ให้ปุ๋ยเคมีแก่พืชแบบจัดเต็มตลอดช่วงอายุตั้งแต่ทำใบจนถึงทำดอก

ฟลัชกัญชา

วิธีการฟลัชต้นกัญชา

การฟลัชจะเกี่ยวข้องกับการรดน้ำที่ควบคุมค่า pH อย่างไรก็ตามการฟลัชในวัสดุปลูกแต่ละชนิดจะมีการฟลัชที่แตกต่างกันรวมถึงระยะเวลาที่แตกต่างกัน พี่หมีได้รวบรวมการฟลัช 2 วัสดุปลูกหลักดังนี้

ฟลัชกัญชา

วัสดุปลูกดินและขุยมะพร้าว

การฟลัชต้นกัญชาในดินและขุยมะพร้าวให้มีประสิทธิภาพคุณจะต้องรดน้ำที่ควบคุมค่า pH 5.5-6.5 ให้น้ำไหลบ่าออกจากก้นกระถาง 10-20% โดยคำนวนได้จากขนาดของกระถางที่คุณปลูก หากคุณปลูกในกระถางขนาด 3 แกลลอนที่มีปริมาตร 11 ลิตรควรฟลัชด้วยน้ำ 5.5 ลิตร หากคุณปลูกในกระถางขนาด 5 แกลลอนที่มีปริมาตร 22 ลิตรควรฟลัชด้วยน้ำ 11 ลิตร ฟลัช 1-3 ครั้งในระยะเวลา 7-10 วัน โดยที่รอให้ดินแห้งก่อนจึงทำครั้งถัดไป

  • ฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวโดยใช้ดินเป็นวัสดุปลูกควรฟลัช 7-10 วันก่อนเก็บเกี่ยว
  • ฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกควรฟลัช 7 วันก่อนเก็บเกี่ยว
  • ฟลัชเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยล็อคโดยใช้ดินเป็นวัสดุปลูก เมื่อฟลัชแล้วให้รอ 7-10 วันก่อนให้สารอาหารอีกครั้ง
  • ฟลัชเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยล็อคโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก เมื่อฟลัชแล้วให้รอ 7 วันก่อนให้สารอาหารอีกครั้ง

Tips: 1. การฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวไม่จำเป็นจะต้องฟลัชทีเดียวด้วยน้ำเยอะๆก็ได้หากคุณยังเหลือระยะเวลาก่อนเก็บเกี่ยวที่มากพอโดยการงดให้สารอาหารแก่พืชแล้วรดเพียงน้ำเปล่าที่สะอาดและควบคุมค่า pH ไปจนถึนช่วงเก็บเกี่ยว 2. หลังจากฟลัชและเก็บเกี่ยวสามารถนำดินและขุยมะพร้าว มาใช้ได้ซ้ำในอัตราส่วน 50/50 กับดินแลขุยมะพร้าวใหม่

ฟลัชกัญชา

ไฮโดรโปนิกส์

การฟลัชต้นกัญชาที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์มีวิธีการฟลัช 2 วิธีหลักดังนี้

  • ฟลัชแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป คุณจะต้องเจือจางสารอาหารในกระถางโดยการเติมน้ำสะอาดที่ควบคุมค่า pH ลงไป 7-14 วัน โดยที่วันเก็บเกี่ยวจะต้องมีค่า ppm อยู่ที่ 200-400
  • ฟลัชแบบรวดเร็วใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน โดยจะต้องใช้น้ำยาช่วยฟลัชเพื่อล้างสารตกค้างออกไปจากระบบให้เร็วที่สุด
ฟลัชกัญชา

เมื่อไหร่ที่ควรหลีกเลี่ยงการฟลัช

แม้ว่าการฟลัชจะมีประโยชน์หลากหลายตามที่กล่าวไปข้างต้น แต่การฟลัชบางครั้งอาจจะส่งผลเสียให้แก่ต้นไม้ของคุณได้เช่นกันหากคุณปลูกกัญชาในรูปแบบออแกนิคหรือปลูกด้วยดิน Super soil การปลูกกัญชาแบบออแกนิคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศของดินที่ละเอียดอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและปุ๋ยธรรมชาติ เมื่อพืชของคุณเติบโตระบบนิเวศนี้จะช่วยเปลี่ยนปุ๋ยธรรมชาติในดินให้เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้ รวมทั้งปกป้องพืชจากศัตรูพืชและเชื้อโรค การฟลัชด้วยสารเคมีหรือน้ำเปล่าสามารถรบกวนระบบนิเวศในดินปลูกได้และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย อย่างไรก็ตามการปลูกแบบออแกนิคคุณจะฟลัชหรือไม่ฟลัชก่อนเก็บเกี่ยวก็ได้ นักปลูกหลายๆคนเชื่อว่าได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันมากนัก

สรุป

การฟลัชคือการงดให้สารอาหารแก่พืชและการชะล้างบริเวณรากด้วยน้ำเปล่าหรือด้วยน้ำยาช่วยฟลัช โดยแบ่งช่วงการฟลัชออกเป็น 2 ช่วงหลักๆ คือ การฟลัชเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยล็อคและการฟลัชก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตซึ่งการฟลัชแต่ประเภทมีวิธีการที่แตกต่างกัน หากปลูกในวัสดุที่แตกต่างกันวิธีการฟลัชจะแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตามการฟลัชไม่ได้มีเพียงแค่ประโยชน์เท่านั้นแต่ยังมีผลเสียด้วยหากคุณฟลัชผิดวิธี ดังนั้นควรศึกษาวิธีการฟลัชที่ถูกต้องและลองผิดลองถูกเพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาการเพาะปลูกให้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร

ขอบคุณข้อมูลจาก

Zamnesia
Jive420 Avatar

#กัญชาโตเต็มที่ #อายุ กัญชา หางกระรอก #การให้ปุ๋ย ต้นอ่อน กัญชา #ต้นกัญชา ต้อง ใส่ปุ๋ยอะไร #ห้อง อบ กัญชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *