กัญชาน่ารู้

นักปลูกกัญชา (Grower) มีหน้าที่อะไร เงินเดือนเท่าไหร่ ควรมีประสบการณ์อะไรมาก่อน

นักปลูกกัญชา
หลังจากกัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยส่งผลให้เกิดอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหลากหลายอาชีพ แต่มีอยู่อาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพใฝ่ฝันของสายเขียวหลายๆคนนั่นก็คือ อาชีพนักปลูกกัญชาหรือที่เรียกกันแบบง่ายๆว่า Grower การจะเป็น Grower ที่ทำเป็นอาชีพมีข้อแตกต่างกับการปลูกกัญชาใช้เองหรือเป็นนายตัวเอง พี่หมีได้รวบรวมหน้าที่ของนักปลูกกัญชา รายได้ และประสบการณ์ที่ควรมีเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากจะเป็น Grower

Grower มีหน้าที่อะไร

นักปลูกพืชกัญชาในประเทศไทยมักจะถูกเรียกกันติดปากว่า Grower ซึ่งแปลว่า นักปลูกพืช (พืชอะไรก็ได้) อ่านออกเสียงว่า โกร’เออะ หรือเรียกง่ายๆว่า โกรเวอร์ หน้าที่หลักของ Grower คือการดูแลต้นกัญชาตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ควบคุมการผลิต การโคลนนิ่ง การดูแลต้นกัญชาที่มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน แก้ปัญหาโรคต่างๆของพืชรวมถึงศัตรูพืช อย่างไรก็ตามการปลูกกัญชาในระดับฟาร์มหรือระดับโรงงาน Grower จะถูกแบ่งระดับในการงานทำตามตำแหน่งงานต่างๆโดยจะมีระดับดังนี้ *ทั้งนี้ตำแหน่งแต่ละบริษัทอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป

 • Cultivation Director (ผู้อำนวยการปลูกและเก็บเกี่ยว) : ทำหน้าที่บริหารการปลูกตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว จัดทำแผนเพาะปลูก ดูแลการปลูกในภาพรวมทั้งหมดและควบคุมคุณภาพการปลูก
 • Grower Manager (ผู้จัดการการปลูก) : ดูแลการปลูกตามคำสั่งของ Cultivation Director ดูแลมอบหมายงานให้แก่ Senior Grower และดูแลการปลูกในภาพรวม
 • Senior Grower (หัวหน้านักปลูก) : รับคำสั่งแผนการปลูกตามคำสั่งของ Grower Manager ดูแลมอบหมายงานให้แก่ Grower เพื่อช่วยเหลืองานในด้านการปลูก
 • Grower (นักปลูก) : รับคำสั่งแผนการปลูกและช่วยเหลืองานด้านการปลูกตามคำสั่งของ Senior Grower

หน้าที่โดยทั่วไปของ Grower

 • ดำเนินงานประจำวันของฟาร์ม เช่น การปลูก เทรนต้นกัญชา การโคลนนิ่ง และการเก็บเกี่ยว
 • จัดทำแผนการเพาะปลูกและมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรในฟาร์ม
 • รักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเพาะปลูก
 • บันทึกกระบวนการการทำงานประจำวันของการเพาะปลูก การโคลนนิ่ง การย้ายกระถาง การดน้ำ ให้ปุ๋ย การเทรนต้นกัญชา และการเก็บเกี่ยว
 • ตรวจสอบและดูแลคุณภาพของต้นกัญชาโดยการวัดค่า pH อย่างสม่ำเสมอและสังเกตุความผิดปกติต่างๆทางกายภาพของต้นกัญชา
 • ระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆของพืช เช่น โรคต่างๆและแมลงศัตรูพืช
 • ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ในการปลูกอย่างสม่ำเสมอ
 • ศึกษาวิธีการปลูกกัญชาในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของพืช
นักปลูกกัญชา

เงินเดือนเท่าไหร่

เงินเดือนของอาชีพ Grower ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป พี่หมีได้ค้นหาและสรุปเงินเดือนที่ได้รับโดยประมาณของ Grower ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • Cultivation Director (ผู้อำนวยการปลูกและเก็บเกี่ยว) : ได้รับเงินเดือนประมาณ 80,000 บาทเป็นต้นไป
 • Grower Manager (ผู้จัดการการปลูก) : ได้รับเงินเดือนประมาณ 40,000-60,000 บาท
 • Senior Grower (หัวหน้านักปลูก) : ได้รับเงินเดือนประมาณ 25,000-35,000 บาท
 • Grower (นักปลูก) : ได้รับเงินเดือนประมาณ 15,000-20,000 บาท
นักปลูกกัญชา

ประสบการณ์ที่ควรมี

การจะเป็น Grower ควรจะมีความรู้ด้านกัญชามาก่อนไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านสารสำคัญต่างๆในกัญชาเช่น THC/CBD/THCA/CBN และสารสำคัญอื่นๆ ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์กัญชาต่างๆ เช่น Sativa/Indica/Hybrid/Ruderalis ความแตกต่างระหว่างกัญชา Auto/Photo ความรู้ด้านกายภาพของต้นกัญชาเช่น ชื่อเรียกส่วนต่างๆของกัญชา วิธีการเพาะปลูกในที่ร่มและที่แจ้ง (Indoor/Outdoor) วิธีการปลูกกัญชาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว การเทรนต้นกัญชาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโรคของพืช หากคุณมีประสบการณ์ด้านการปลูกมาก่อนจะสามารถหางานในอาชีพนี้ได้ง่ายกว่าการไม่มีประสบการณ์มาเลยซึ่งบริษัทที่ทำการเพาะปลูกกัญชามักจะต้อง Grower ที่มีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติโดยทั่วไปของ Grower

 • มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 ถึงระดับปริญญาตรีสาขาการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บางบริษัทไม่ต้องการวุฒิการศึกษาในการสมัคร)
 • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ในการจดบันทึกและการรายงานผลข้อมูล
 • มีความรู้กัญชาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานของกัญชารวมถึงวิธีการเพาะปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดไปถึงการเก็บเกี่ยว
 • มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือในการปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เนื่องจากต้องดูแลต้นกัญชาทุกวัน Grower อาจจะมีวันหยุดไม่เหมือนคนอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการปลูกกัญชามาก่อน (บางบริษัทสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ปลูก)
 • มีอายุ 20 ปีเป็นต้นไป
นักปลูกกัญชา

สรุป

Grower ที่เป็นนายตัวเองและอาชีพ Grower ที่ทำงานกับบริษัทมีความแตกต่างกัน การเป็น Grower บริษัทจะมีลำดับตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็น Cultivation Director/Grower Manager/Senior Grower/Grower ในแต่ละตำแหน่งมีงานที่ต้องทำแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเป็น Grower ระดับใดก็ตามจะต้องมีความรู้กัญชาในด้านต่างๆเป็นอย่างดี เงินเดือนของ Grower เริ่มตั้งแต่เงินเดือนขั้นต่ำไปจนถึงเงินเดือนหลักแสนซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตำแหน่งงาน พี่หมีขอเป็นกำลังใจให้กับ Grower และนักปลูกหน้าใหม่ทุกท่าน ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงานในสิ่งทีตนรักกัญนะครับ

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ GrowStuff ไฟปลูกต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร

Jive420 Avatar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *